CGK/NGK Nieuwegein voert vrouw in het ambt in

OnderWeg | 22 maart 2019
  • Nieuws

De Ankergemeente in Nieuwegein stelt de ambten open voor vrouwen. Daarmee is de kans groot dat deze CGK/NGK-samenwerkingsgemeente dit voorjaar als eerste gemeente in de CGK vrouwelijke ambtsdragers krijgt. Afgevaardigden van de gemeente hebben dat op de laatste vergadering van de CGK-classis Utrecht meegedeeld.

De Ankergemeente voert een besluit uit 2005 uit. Vanuit de overtuiging dat het niet tegen Gods Woord ingaat om vrouwen te benoemen tot ouderling en diaken, besloot de kerkenraad destijds om deze ambten voor vrouwen open te stellen. Maar na negatief advies van de CGK-deputaten en de NGK-commissie voor kerkelijke eenheid – vanwege het nadrukkelijke nee van de christelijke-gereformeerde synode tegen de vrouw in het ambt was het geen ‘begaanbare kerkelijke weg’ – besloot Nieuwegein met ‘gevoelens van teleurstelling’ zijn principebesluit niet te effectueren.

Kerkenraadswoordvoerder en ouderling Wim Groeneweg bevestigt dat Nieuwegein anders dan in 2005 en anders dan samenwerkingsgemeenten in Arnhem en Nijmegen nu geen advies of instemming heeft gevraagd aan CGK-instanties. ‘We taxeren dat daardoor de daadwerkelijke openstelling van de ambten voor vrouwen in onze gemeente opnieuw op de lange baan zou worden geschoven. Dat wilden we niet meer. Veertien jaar na ons eerdere besluit vinden we dat dit voor de opbouw van onze gemeente nu echt noodzakelijk is.’

Om die reden heeft de Ankergemeenten ook niet willen wachten op de uitkomst van de CGK-synode die later dit jaar bijeenkomt. Naar verwachting komen daar voorstellen op tafel om het gesprek te voeren over de positie van veel samenwerkingsgemeenten die zich klem voelen zitten tussen het nee van het CGK-kerkverband tegen de vrouw in het ambt en hun eigen overtuiging. ‘Op zijn best komt daar een commissie uit die dat nog weer eens gaat bekijken.’

‘We hebben in al die jaren in onze moeite
nooit enige pastorale zorg van de classis gemerkt’

In de classisvergadering, waar Nieuwegein zijn besluit meedeelde, overheersten gevoelens van afkeuring. Groenweg is niet gevoelig voor het verwijt dat zijn gemeente de eenheid van het CGK-kerkverband onder druk zet. ‘Die eenheid staat al onder druk doordat er nauwelijks oog is voor de moeite van de samenwerkingsgemeenten met GKv en NGK. In de classis Utrecht kende men die moeite, maar is de afgelopen veertien jaar nooit aan ons gevraagd: hoe zitten jullie erin? Hoe gaan jullie om met de spanning die jullie ervaren? We hebben in al die jaren in onze moeite nooit enige pastorale zorg van de classis gemerkt. Wij willen graag de eenheid in het kerkverband behouden, maar we beleven die vooral als een geestelijke eenheid vanuit Gods Woord en de belijdenis, en veel minder als een eenheid in kerkorde en regelingen.’

Inmiddels heeft de Ankergemeente bezoek gehad van kerkvisitatoren van de classis Utrecht. ‘Dat was een goed gesprek’, aldus Groeneweg. Hij verwacht dat de zaak terugkomt op de najaarsclassisvergadering.

Ontdek met kinderen Bijbel en geloof

Ontdek met kinderen Bijbel en geloof

Maartien Hutter
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief