GKv Dalfsen: opa- en omaproject

0

De GKv Dalfsen (Oost en West) heeft een diaconaal project voor kinderen van vluchtelingen en ‘opa’s en oma’s’ in de gemeente. Deze zomer gaat het project het derde jaar in. Vier tot zes weken lang kan een kind, in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, een dagdeel naar een gastadres van wat het project een ‘opa en oma’ noemt. Ieder gastadres bepaalt zelf wat voor activiteiten het dan doet.

In Dalfsen kunnen kinderen van vluchtelingen in de vakantie naar Nederlandse ‘opa’s en oma’s’. (beeld fujidreams/Pixabay)

In Dalfsen kunnen kinderen van vluchtelingen in de vakantie naar Nederlandse ‘opa’s en oma’s’. (beeld fujidreams/Pixabay)

Het project is allereerst opgezet omdat kinderen van vluchtelingen zelden op vakantie kunnen. In de tweede plaats omdat de meesten van hen geen grootouders in Nederland hebben. Soms hebben ze hun grootouders moeten achterlaten in het land waar ze vandaan komen of zijn hun opa en oma tijdens de oorlog omgekomen. De kinderen missen vaak hun opa en oma en waarderen contacten met ouderen.

Ten derde omdat het Nederlands van de kinderen van vluchtelingen in de vakantietijd vaak achteruitgaat. Ze volgen dan geen lessen meer en hebben niet allemaal Nederlandse vriendjes of vriendinnetjes.

In 2017 is in de kerkdiensten van beide gemeentes informatie over dit project gegeven; gastouders konden zich na de dienst opgeven. Dat leverde op één zondag al meer dan twintig adressen op, van oudere broeders en zusters én van jongere gemeenteleden. In 2017 en in 2018 zijn ongeveer vijftien kinderen geplaatst. Ongeveer de helft van deze kinderen is moslim, de andere helft christelijk.

Soms is het een puzzel om een kind te plaatsen, bijvoorbeeld wanneer een kind niet naar een adres mag waar ze een hond hebben (voor sommige moslims is een hond een onrein dier). Daarom is er vooraf goed overleg met de ouders; ook voor hen is het fijn om terug te kunnen vallen op oudere mensen voor bijvoorbeeld praktisch advies en gezelligheid.

Over het algemeen zijn de ervaringen positief. Er ontstaan soms contacten die ook na de zomervakantie doorgaan. In het dorp komen de gastouders ‘hun’ kind weer tegen waardoor het netwerk van een kind groter wordt en het kind zich meer onderdeel van de Nederlandse samenleving voelt.

Het project trekt de aandacht en kreeg onder andere een plek in de jubileumbundel van het Diaconaal Steunpunt.

Webtip
diaconaalsteunpunt.nl/inspiratie

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter