NGK wil meer gesprek over eenwording met GKv

Hoofdredacteur Esther | 11 december 2019
  • Nieuws

Het moderamen van de Landelijke Vergadering (LV) van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) wil een extra zitting houden om de gevoelens in de kerken over de eenwording met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) te peilen.

Op de eerste zittingsdag van de LV, begin november, stelden afgevaardigden van diverse regio’s vragen over de aansluiting van de plaatselijke kerken bij het landelijk verband. Ook waren er vragen over de ruimte voor hun inbreng in het proces van hereniging met de GKv.

Extra regiovergadering

Om een scherper in beeld te krijgen van wat er leeft, vraagt het moderamen de regio’s om bij de plaatselijke kerken te peilen hoe zij staan tegenover het zogeheten ‘Verlangendocument‘ en het Koersbesluit, beide opgesteld door de regiegroep die het eenwordingsproces begeleidt. Het moderamen adviseert regio’s daarvoor een extra regiovergadering te organiseren. In een extra zitting van de Landelijke Vergadering op 1 februari 2020 worden de resultaten teruggekoppeld.

Andere realiteit

Voorzitter Frans Schippers: “We kijken met verwondering en dankbaarheid naar het proces van eenwording dat zich aan het voltrekken is. We zien dat God aan het werk is om NGK en GKv dichter bij elkaar te brengen. We merken echter dat er ook een andere realiteit is, zoals benoemd door enkele afgevaardigden. Zij voelen zich nog niet altijd voldoende onderdeel van het proces dat gaande is. We vinden het met name van belang dat we beter in gesprek gaan over de geestelijke contouren van het nieuw te vormen kerkverband.’

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Martijn Stoutjesdijk
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Bob Wielenga
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief