Paastassen naar Amsterdam

0

Maar liefst 108 paastassen gingen vanuit De Ontmoeting (NGK Voorthuizen-Barneveld) naar Amsterdam Nieuw-West, waar partnergemeente Oase ze uitdeelde. In andere jaren werden er zo’n zestig à zeventig tassen gevuld: grote shoppers, gevuld met gezonde en houdbare producten, bij voorkeur halal. Nu dus meer dan honderd.

070618 praktijklokaal beeld2‘Juist nu kan Oase Gods liefde tastbaar maken in Nieuw-West voor zoveel mensen die zich door de gedwongen isolatie nog eenzamer en in de steek gelaten voelen dan normaal. Het zijn intensieve en uitdagende tijden. Maar ook tijden waarin we als kerk nog meer van Gods hoop mogen uitdelen in een wereld die snakt naar wat hoop en goed nieuws’, aldus de werkgroep Oase van NGK De Ontmoeting.

De band met Oase is ontstaan vanuit de behoefte om vanuit Voorthuizen en Barneveld inhoud te geven aan de missionaire roeping van de kerk, zegt Ronald Reemst, scriba van De Ontmoeting. Oase is een missionair initiatief van De Bron, samenwerkingsgemeente CGK/NGK in Amsterdam. Het doel van de verbinding tussen Oase en Ontmoeting is om elkaar wederzijds te ondersteunen, te bemoedigen en op te bouwen. De gemeentes helpen elkaar met menskracht, materiële zaken en bidden voor elkaar. Er wordt hulp geboden bij sport- en spelmiddagen in de wijk en er is kanselruil waarbij voorganger Martijn Rutgers van Oase de gemeenteleden van De Ontmoeting bijpraat.

Webtip
www.oasenieuwwest.nl

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter