Geloof in IJsselstein zelfstandig verder

Ad de Boer | 26 maart 2021
  • Nieuws

Geloof in IJsselstein, een missionair initiatief dat vijf jaar geleden begon, is sinds eind maart een zelfstandige gemeente in het GKv-kerkverband. Ewoud Holsappel, tot nog toe verbonden aan de Stadshartkerk in Amstelveen, is de nieuwe missionair werker. ‘Hij zal ons helpen handen en voeten te geven aan ons verlangen een plek van Gods shalom voor IJsselstein te vormen’, schrijft Margreet Batteau-Sonneveld, actief betrokken bij Geloof in IJsselstein, op Facebook.

Een ontmoeting van 'Geloof in IJsselstein' na afloop van een samenkomst in de basisschool.

Een ontmoeting van ‘Geloof in IJsselstein’ na afloop van een samenkomst in de basisschool.

Geloof in IJsselstein ontstond vijf jaar geleden vanuit een verlangen van een aantal inwoners om een gastvrije christelijke gemeenschap te vormen die mensen in IJsselstein wil bereiken die Jezus nog niet kennen als Verlosser en Heer. Sindsdien is de gemeenschap gestaag gegroeid, al was de coronaperiode lastig voor een gemeenschap die gastvrijheid hoog in het vaandel heeft. Naast de samenkomsten op zondag komen mensen bij elkaar in kringen en toerustingsbijeenkomsten.

Verschillende dooptradities

Er zijn inmiddels zo’n honderd volwassenen, tieners en kinderen bij de nieuwe gemeente betrokken. Ze komen vooral uit vrijgemaakt gereformeerde en evangelische kring. De gemeente heeft een visiedocument ontwikkeld, dat het belijden van de gemeente schets. Daarop zijn de leden van het kernteam, vergelijkbaar met een kerkenraad, aanspreekbaar. Gezien de verschillende dooptradities van de initiatiefnemers en deelnemers is er ruimte voor kinder- en geloofsdoop en dus voor het dopen en opdragen van kinderen.

Kernteamlid Christiaan Boiten: ‘We staan in de gereformeerde traditie, maar in verschillen die niet de kern van het geloof raken, aanvaarden we elkaar. Rond de doop vinden we elkaar in de overtuiging dat het geloof niet bij de mens vandaan komt, maar bij God begint’. Ook vraagt de missionaire focus van de gemeente volgens hem om ruimte om te experimenteren met andere vormen van kerk-zijn, bijvoorbeeld in de invulling van de zondagse samenkomst. ‘We maken daarin naast vaste ingrediënten als het luisteren naar Gods Woord, aanbidding en gebed ook gebruik van toneelspel en bouwen ruimte voor dialoog tussen voorganger en gemeenteleden in’.

Nieuwe kerkorde

Volgens ds. Albert Veerman uit Zeist is de GKv-classis Utrecht erg blij met de nieuwe gemeente die er ‘tegen alle verdrukking in’ is gekomen. ‘Geloof in IJsselstein heeft ons vanaf een vroeg moment in de ontwikkeling meegenomen. De classis heeft vooruit gekeken naar de nieuwe GKv/NGK-kerkorde die ‘meer ruimte geeft voor de eigenheid van gemeenten’ dan de GKv-kerkorde nu. ‘We blijven de Bijbel centraal zetten, maar moeten elkaar niet op ieder punt vastpinnen. Niemand zegt: als je de kinderdoop afwijst, hoor je niet bij Christus’. Volgens Veerman heeft de classis zich goed gerealiseerd dat het visiedocument niet identiek is aan de Drie Formulieren van Eenheid. ‘We durven het avontuur aan dat de kerk niet van ons is, maar van Jezus Christus’.

Over vijf jaar

Op de vraag waar Geloof in IJsselstein naar verwachting over vijf jaar staat, wil Christiaan Boiten niet met aantallen leden of deelnemers antwoorden. ‘We hopen dat de mensen in IJsselstein ons dan kennen als een gemeente waar Bijbels geloofd en geleefd wordt, een plek waar je kunt zoeken en vinden. We committeren ons aan de stad, meer dan aan een aantal. Het is echt een andere beweging dan de megakerken. Ons doel is niet groot worden, maar impact hebben op de levens van mensen. Het zou mooi zijn als we over een tijd in elke wijk van onze stad aanwezig zijn. Dat mensen komen kijken en ons bevragen en wij getuigen mogen van de hoop die in ons is.’

Webtip
www.geloofinijsselstein.nl

Over de auteur
Ad de Boer

Ad de Boer is actief in het NGK-kerkverband en was hoofdredacteur van OnderWeg.

Gods Geest in het Oude Testament

Gods Geest in het Oude Testament

Koert van Bekkum
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
Reisbagage: ‘Leren omgaan met de Bijbel is als leren fietsen’

Reisbagage: ‘Leren omgaan met de Bijbel is als leren fietsen’

Pieter Kleingeld
  • Reisbagage
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief