Kerken luiden nieuw seizoen in

Praktijkcentrum | 2 oktober 2021
  • Praktijklokaal

Het nieuwe kerkelijk seizoen is gestart. Na anderhalf jaar corona is het een extra nieuw begin. Veel kerken luiden dat seizoen dan ook op een bijzondere manier in. Een overzicht.

Leiderschapstraining in Leek

‘Omzien naar elkaar. Een belangrijk thema in de kerk. Maar hoe doe je dat? Hoe kunnen we voor elkaar zorgen? Op welke manier lukt het ons om met elkaar over God te spreken? De Bijbel roept christenen op om voor elkaar te zorgen en elkaar te bemoedigen met het Evangelie’, zo introduceert dominee Tom Waalewijn een training voor de leden van de GKv Leek. Die gaat in het najaar van start. De Timothy Leadership Training gaat terug op 2 Timoteüs 2: 2: ‘Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen.’ Het programma, dat door Verre Naasten wordt gebruikt, is nu in het Nederlands beschikbaar. Leek heeft de primeur van het gebruik van deze Nederlandse versie. Tijdens de training ‘ga je nadenken over manieren om je pastorale gaven van troost, advies, genezing en verzoening in te zetten voor de mensen om je heen, inclusief je eigen familie.’

Webtip
verrenaasten.nl/tlt


Hot topics in Den Haag

Dominee Jasper Klapwijk van de Ichthuskerk (GKv, vlak bij de Scheveningse duinen) organiseert een serie avonden over hot topics, zoals ‘De Bijbel, boek van God of mensenwerk’, ‘Bijbel & wetenschap en het ontstaan van het leven’, ‘Deugen de meeste mensen?’, ‘Jezus: wie was hij, en wat was zijn missie?’, ‘Geloven, hoe doe je dat?’ en ‘Klimaatverandering’. De avonden zijn bedoeld voor mensen van 18 tot 25, die de Bijbel willen leren kennen, maar ook ruimte willen voor hun vragen. De deelnemers hoeven geen lid te zijn van een kerk.


Power to the mama’s in Goes

Arianne en Anne-Marijn willen in Goes (GKv) om de twee maanden moeders bij elkaar brengen om door te praten over moederschap, geloof en leven. Ze maken gebruik van materialen van Power to the mama’s. Vorig jaar door corona niet gelukt, maar nu in de herkansing. In Dalfsen doen de vaders mee met de Parenting Course: zes avonden lang zijn 19 ouders hiermee bezig. Het is een gezamenlijke activiteit van NGK en GKv.

Webtip
powertothemamas.nl


Geloof en wetenschap in Dordrecht

In Dordrecht (GKv) start een serie bijbelstudieavonden over het boek van prof. dr. Gijsbert van den Brink, Onderzoek alle dingen. In dit boekje behandelt hij tien bijbelteksten en brengt die in verband met de hedendaagse wetenschap. Uiteraard hoort 1 Thessalonicenzen 5: 12- 28 daarbij: aan dat bijbelgedeelte is de titel van het boekje ontleend. Organisator Dik den Hollander nodigt zoveel mogelijk broeders en zusters uit om mee te doen met dit uitdagende onderwerp.


Revalideren in Apeldoorn

In de Tabernakelkerk (NGK Apeldoorn) gaan ze aan de slag met de vraag: hoe zijn we kerk na corona? Een werkgroep schreef met het oog op de herstart een themaboekje met schetsen voor gesprek in groepen. ‘We willen binnen onze gemeente nadenken over de essentie van geloof en kerk-zijn. Door met elkaar in gesprek te gaan over wat de pandemie heeft gedaan met ons en onze geloofsbeleving. En met elkaar teruggaan naar de essentie van het geloof. Om vanuit daar te verkennen hoe we kerk-zijn vorm gaan geven als we kijken naar de tijd waarin we leven.’

Predikant Willem Smouter schrijft: ‘Ik hoorde iemand zeggen: het is net als na een operatie. Dan moet je alles opnieuw leren wat vroeger vanzelf ging. Revalidatie noemen we dat en dat is een heel proces. Welnu, zo’n soort revalidatie hebben we als gemeente ook nodig. Je moet het opnieuw leren: omzien naar elkaar, samen het geloof oefenen, samen luisteren en bidden. En dan gaat het niet alleen om nieuwe vormen, maar om de kern van geloof en kerk. Dat begint met de persoonlijke vraag waar jij zelf staat in het geloof.’ Daarom staat in het themaboekje het Bijbelboek Efeze, over Gods wapenrusting, centraal. Het materiaal van Apeldoorn is ook bruikbaar voor andere gemeenten. Elke week verschijnt een nieuw hoofdstuk op www.tabernakelkerk.nl/jaarthema.


Cursus Bijbeluitleg in Nijmegen

Dominee Gerry Bos (NGK Nijmegen) is gestart met een korte cursus van zes avonden over spelregels voor de uitleg van de Bijbel. Als het gaat om actuele vragen van onze tijd is het lastig om te ontdekken welke keus je op grond van de Bijbel het beste kunt maken en waarom. Daarvoor heb je uitlegregels nodig. Bij verschil van opvatting over vragen rond bijvoorbeeld vrouw-in-ambt en liefdevolle ruimte voor homo’s in de kerk, wordt nogal eens onderscheid gemaakt tussen ‘hermeneutiek’ en ‘nieuwe hermeneutiek’. Maar waarover gaat dit en hoe kun je als gelovige goed en zorgvuldig je eigen afwegingen maken? Het doel van de cursus is gelovigen op weg te helpen om vanuit hun geleefd geloof de Bijbel voor deze tijd te verstaan en goede en verantwoorde keuzes te maken en die ook te verwoorden.

Over de auteur
Praktijkcentrum

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

‘De huiskamer creëert een incompleet kerkgevoel’

‘De huiskamer creëert een incompleet kerkgevoel’

Arie Kok
  • Reportage
  • Thema-artikelen
Kerkcoach Klaas Quist trekt lessen uit de coronacrisis

Kerkcoach Klaas Quist trekt lessen uit de coronacrisis

Karel Smouter
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief