Column: NBV21

Koert van Bekkum | 13 november 2021
  • Column

‘Vertalen is verraden’, luidt een Italiaans spreekwoord. Wie iets van de ene in de andere taal overzet, verliest altijd nuances. Wie regelmatig het Woord verkondigt, moet daarom de Bijbel het liefst ook in de oorspronkelijke talen kunnen lezen. Tegelijk is het boeiende van een nieuwe bijbelvertaling dat andere bewoordingen je ineens dichter bij de tekst kunnen brengen.

Ook vertalingen zijn voluit Woord van God. Lezers hoeven niet bang te zijn dat de boodschap van een bijbelboek hen ontgaat. Kleine verschuivingen geven ook aanleiding opnieuw naar een passage of bijbelboek te kijken. Dat maakt de NBV21 tot een waar feest. Lezen dus, die herziene editie. Ervaar zelf hoe gemakkelijk vergelijken tot nadenken stemt en kan leiden tot verwondering, plezier en ontroering.

Ook vertalingen zijn voluit Woord van God

Veel aanpassingen hebben te maken met het gelijktrekken van onderlinge verwijzingen in de Bijbel – een belangrijk kritiekpunt bij de NBV in 2004. Soms is een ingreep echter veel radicaler, zoals in het slot van het boek Job. Heeft Job berouw? Of is daarvan geen sprake? ‘Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil’, luidt Job 42:6 in de NBV. ‘Daarom zal ik verder zwijgen, nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan’, zegt de NBV21. Dat ‘buigen’ was wat ver gezocht en toe aan herziening. Maar ‘herroepen’ of ‘zwijgen’ verschillen nogal. Het kon en kan echter allebei. De vraag komt daarom op waarom de NBV21 nu anders kiest. Buigt men hiermee met een levensgevoel waarin de mens zelf zijn mannetje staat tegenover God? Het mooie van de NBV21 is dat zulke vragen expliciet zijn uitgesproken en dat men telkens geprobeerd heeft de vertaling met de inhoudelijk sterkste papieren voorrang te geven.

Dus ja, denk er maar eens over na. Wat nu als Job niet alles inslikt, maar vooral een verandering in zijn gemoedstoestand doormaakt? Hoe leerzaam is dat: dat er een weg is voor mensen in nood, waarbij je ondanks blijvende vragen toch op God kunt vertrouwen, omdat Hij zich laat ontmoeten.

Over de auteur
Koert van Bekkum

Koert van Bekkum is hoogleraar Oude Testament aan de ETF Leuven; hij doceert ook aan de TU Kampen.

Hopen tegen wil en dank

Hopen tegen wil en dank

Arie Kok
  • Interview
  • Thema-artikelen
Zal er ooit een dag van vrede zijn?

Zal er ooit een dag van vrede zijn?

Peter Hommes
  • Opinie
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief