Een generatie die uitdaagt

Anko Oussoren | 12 maart 2022
  • Jeugdwerk

Veel christelijke jongeren twijfelen. Ze zijn onzeker en soms zoekend naar wat ze geloven en hoe ze dat vormgeven. Daarbij lijkt het alsof we in de kerk vaak geen boodschap hebben aan de omgeving waarin jongeren leven. Hoe kunnen we hen helpen om hun geloof vorm te geven in het dagelijks leven? Door vooral naar jongeren te luisteren, heb ik gemerkt.

Toen ik het thema van de OnderWeg van 12 maart 2022 las, moest ik denken aan het boek Herstellers van Gaby Lyons. Als gecommitteerde mag ik al heel wat jaren eindgesprekken voeren op de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Fantastisch om te doen! Het is mij opgevallen dat veel jongeren geïnspireerd zijn door dit boek. Ik merk dat zij zicht krijgen op wat het evangelie concreet voor hen kan betekenen. Dat christen-zijn eigenlijk over hele gewone dingen gaat.

Betrokken

Deze jongeren worden uitgedaagd. Ze willen betrokken zijn op andere mensen. Ze keuren andere mensen en hun cultuur niet af. Ze willen, zonder oordeel, door een bril van genade kijken en dit activeert hen. Waar het kan, proberen ze herstel te brengen in de gebroken wereld waarin ze leven.

Deze jongeren zeuren en klagen niet over het hoe het was en nu is, maar gaan zelf aan de slag. Dat kan door dienend aanwezig te zijn in de samenleving, in de kerk, maar ook via film, muziek en kunst. Geloven is niet passief consumeren en over iets nadenken en discussiëren, geloven is actief en gericht op de ander.

Geroepen

Deze jongeren ontdekken dat elk stukje van de maatschappij gezien kan worden als een plek waar je door God geroepen kunt zijn. Je hebt niet alleen invloed op het koninkrijk door actief te zijn in de kerk, maar juist door ‘echte’ verbanden te leggen tussen geloof en school/werk/sport/uitgaan enzovoort. Je kunt als christenen overal invloed uitoefenen en tot eer van God aanwezig zijn.

Deze jongeren weten dat christen-zijn verschillende seizoenen kent. Het vuur van je geloof kan doven en iedereen is vatbaar voor verleidingen. Daarom is geestelijke discipline enorm belangrijk: bidden, bijbellezen en diensten/jeugdgroep bezoeken. Ook al is dit soms enorm saai!

Verbonden

Deze jongeren vinden het belangrijk om echt aanwezig te zijn. Goed te luisteren, bewust te zijn van wat de ander nodig heeft. Ze willen leven in een gemeenschap en beseffen dat we vaak op onszelf gericht zijn en in onverbondenheid leven. De kerk mag voor hen een plek zijn waar intimiteit, nabijheid, dienstbaarheid en aanwezigheid kan groeien. Waar ruimte is voor kwetsbaarheid.

Samengevat, ze beseffen dat Gods genade niet alleen bedoeld is voor het leven na dit leven, maar ook voor het hier en nu. Ze verlangen ernaar een boodschap van herstel te belichamen, zodat de wereld meer wordt zoals God haar heeft bedoeld. Ze trekken zich niet terug, maar vinden belangrijk om aanwezig zijn in de wereld en zich toe te wijden aan gemeenteleden en mensen buiten de gemeente.

Deze jongeren inspireren mij! Ze dagen mij uit om na te denken hoe wij hun gaven en talenten kunnen inzetten voor de kerk in Gods koninkrijk. Hoe dagen ze jou uit?

Over de auteur
Anko Oussoren

Anko Oussoren is adviseur bij het Praktijkcentrum van de GKv.

Voor wie meer wil ontdekken over: Zorg!

Voor wie meer wil ontdekken over: Zorg!

Els Veurink (HR)
  • Reisbagage
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief