Lijn in de preken

Jan Kuiper | 4 juni 2022
  • Praktijklokaal

Hoe houd je lijn in de prediking als je het een tijdje zonder vaste voorganger moet doen? Die vraag speelt soms in kerken, bijvoorbeeld als er sprake is van ziekte van de predikant, zoals het geval is in de GKv Hoogeveen en in de Zuiderkerk (NGK) te Zwolle. Beide kerken hebben nu een vast team van vier voorgangers die elkaar afwisselen, in Zwolle permanent, in Hoogeveen in ieder geval voor een aantal maanden. In Hoogeveen hebben de vier ook overleg over de lijn die ze willen aanhouden.

Dominee Gerbram Heek, predikant in Buitenpost, is één van hen en licht in het kerkblad het thema voor mei (‘verbinding met boven’) als volgt toe: ‘We beseffen dat je geloof nooit kan vooronderstellen. Dat we de lijn met boven steeds weer vrij moeten maken. Dat Jezus steeds opnieuw in het centrum van de gemeente gezet moet worden, omdat er zoveel is dat Hem naar de rand duwt. Daarom beginnen we ook daar waar elke vernieuwing en opleving van een gemeente moet beginnen, bij God zelf.’ De meimaand gaf daarvoor mooie aanknopingspunten: Hemelvaartsdag, belijdenis doen en de bevestiging van ambtsdragers.

Gods stem verstaan

Gods stem verstaan

OnderWeg
  • Reportage
  • Thema-artikelen
Verdiep je bijbellezen

Verdiep je bijbellezen

Anke Nijdam
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief