Ontmoeting in Groningen

Jan Kuiper | 16 juli 2022
  • Praktijklokaal

Als op 1 mei 2023 de landelijke hereniging van NGK en GKv haar beslag gekregen heeft, ontstaat een nieuw kerkverband. Dan verdwijnen de oude GKv-classes en de NGK-regio’s om plaats te maken voor nieuwe regio’s. De indeling daarvan is inmiddels bekend en op diverse plaatsen zijn er al verkennende bijeenkomsten van de nieuwe regio’s geweest. Bijvoorbeeld in de nieuwe regio Groningen, met overwegend GKv-kerken en twee NGK-gemeentes. Zij ontmoetten elkaar op 9 juni jongstleden.

Het doel van deze ontmoeting was kennismaken en afspraken maken over hoe zij kunnen toegroeien naar het moment van samenvoegen. Ook werd besproken welke consequenties dat heeft voor bestaande regelingen, zoals het dovenpastoraat dat de oude classis Groningen organiseerde en het studentenpastoraat. Een en ander wordt in de komende maanden verder uitgewerkt.

‘Gaan we nu eerlijk praten, of niet?’

‘Gaan we nu eerlijk praten, of niet?’

Arie Kok
  • Interview
  • Thema-artikelen
Predikanten op TikTok

Predikanten op TikTok

Linda Stelma
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief