Bidden in Leek

Jan Kuiper | 16 juli 2022
  • Praktijklokaal

‘Bidden is een gedurfde bezigheid. Gebed geeft ons meestal niet wat wij willen, maar wat God wil, en dat is vaak iets anders dan dat waarvan wij denken dat het goed voor ons is’ (Eugene Peterson).

Met dit citaat begint een oproep van de kerkenraad van de GKv in Leek om met de raad mee te bidden, niet alleen thuis maar ook in een speciale gebedsgroep. Aanleiding is een conclusie die getrokken werd tijdens een recente heidag van de raad. Die conclusie luidde ‘dat we meer dan ooit met God ‘in gesprek’ moeten gaan over wat Hij wil met onze gemeente’. Daarom wordt overwogen om een gebedsgroep samen te stellen van gemeenteleden waaronder een enkele ambtsdrager. Hun opdracht zou zijn om alles wat in de gemeente leeft bij God te brengen, met steeds erbij de vraag: ‘Heer, wat wilt U dat wij doen zullen?’ Antwoorden hierop kunnen vervolgens worden gedeeld met de kerkenraad en de gemeente.

De oproep van de kerkenraad sluit aan bij het project: ‘Gemeente onderweg: al biddend met een open Bijbel zoeken naar Gods hulp bij de keuzes die de gemeente moet maken.’ Het idee werd concreet naar aanleiding van een preek van dominee Roel Prins over Exodus 18. Schoonvader Jethro geeft Mozes advies om zich opnieuw te richten op zijn kerntaak: met God spreken over het volk en het antwoord van God doorgeven aan het volk. Dat wijst op het belang voor de gemeente van de lijn naar boven. De komende tijd moet duidelijk worden welke vorm dit gaat krijgen.

‘Gaan we nu eerlijk praten, of niet?’

‘Gaan we nu eerlijk praten, of niet?’

Arie Kok
  • Interview
  • Thema-artikelen
Predikanten op TikTok

Predikanten op TikTok

Linda Stelma
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief