Stimulans

Jannet de Jong | 1 oktober 2022
  • Stimulans

Lees-, kijk- en luistertips
VOOR GELOOFS- EN GEMEENTEOPBOUW

Geloven in het alledaagse

Deze dagen las ik het prachtige boekje van Tish Warren, Everyday liturgy. En met het nieuwe werk van Pieter Both in handen kan ik nog even verder lezen en mijn dagelijkse doen en laten doordenken. Both, bekend als auteur van onder andere Verlangen naar een goede wereld en Dag zeggen, gaat op zoek naar God in de gewone dagen van ons leven. Niet de dagen vol vreugde of zwaar van verdriet, maar de alledaagse bezigheden van slapen, eten, je bezit beheren en je lijf verzorgen.

Deze gewone dagen met hun steeds terugkerende bezigheden en kleine vragen vormen het grootste deel van je leven. Hoe betrek je God daarbij? En hoe dien je Hem daarin? Both diept een aantal van deze onderwerpen uit aan de hand van korte, vlot geschreven hoofdstukken. Met een aantal vragen aan het einde van ieder onderwerp kun je in een kleine groep verder spreken. Daarvoor is dit boek zeer geschikt. Pieter Both, Gewoon geloven. Het alledaagse bestaan als plek van God is uitgegeven door Buijten & Schipperheijn.

Werken onder hoogspanning

De kerk is een plek waar liefde woont, maar ook een plek waar een conflict of botsing enorme ravage kan aanrichten. Hoe gaan we in de kerk op een goede manier om met conflicten en wat als je onderdoor gaat aan de spanning? Hoe reageer je in wijsheid op een kloof tussen predikant en kerkenraad of op moeizame processen rond organist, koster of kerkelijk werker? Op 11 oktober organiseert de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) een congres in samenwerking met de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU). Het thema is ‘Spanningsvelden rondom werk in de kerk’. De TUA en de RMU werken samen in een bijzondere leerstoel ‘Kerk, recht en samenleving’. Het congres wil de eerste onderzoeksresultaten daarvan delen. Sprekers zijn onder meer professor Wijnand Zondag, leerstoelhouder en dominee Jan Belder, die zelf vervroegd gestopt is als predikant als gevolg van spanningen in de kerk.

Meer informatie en aanmelden via www.tua.nl/nl/ agenda/spanningsvelden 

 

Michazondag: on/off schuldig

Schuld en schaamte zijn de woorden die dit jaar centraal staan op Michazondag. Waar we enerzijds van harte belijden dat onze schuld vergeven is, maken we anderzijds ongevraagd en ongewild onderdeel uit van een systeem dat schuldig is aan misbruik, uitbuiting en onderdrukking.

Hoe leef je rechtvaardig in Gods koninkrijk, als de werkelijkheid zo onrechtvaardig is? Hoe kun je barmhartig zijn, als onze levensstijl als samenleving vooral gericht is op onze eigen belangen? En in hoeverre ben je daarmee schuldig? Welke rol speelt schaamte in hoe we omgaan met ons bezit en onze  verantwoordelijkheid? Natuurlijk kun je je eigen verantwoordelijkheid nemen en daarmee je eigen schuld ‘afkopen’. Maar hoe voer je een open  gesprek, zonder veroordeling, over ons collectief onvermogen om het tij te keren?

Meer informatie en meedoen via www.michanederland.nl/zondag.

Over de auteur
Jannet de Jong

Jannet de Jong werkt voor het Praktijkcentrum.

Wat geef ik door? Generaties en hun verhaal van heil

Wat geef ik door? Generaties en hun verhaal van heil

Hans Schaeffer
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
‘De kerk zou een veilige haven moeten zijn’

‘De kerk zou een veilige haven moeten zijn’

Elze Riemer
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief