Een kijkje achter gesloten deuren: Katwijk

Pieter Kleingeld | 10 februari 2023
  • Interview
  • Thema-artikelen

Op 4 september 2011 sloot de NGK Katwijk haar deuren. Ruim twaalf jaar later blikken Hans en Ria Peereboom terug, samen met Peter Strating, ooit zelf predikant van die gemeente en met Pieter Kleingeld, predikant van de NGK Oegstgeest, waar Hans en Ria nu lid van zijn.

Wanneer dachten jullie: nu moet er iets gebeuren?

‘De NGK Katwijk had jarenlang rond de honderdtwintig tot hondervijftig leden. Een aantal mensen vervulde veel taken en dat ging. Maar toen jonge gezinnen die zich met hart en ziel inzetten vertrokken, beseften we dat we het niet zouden redden als gemeente als we op dezelfde voet zouden doorgaan. Die momenten waren best zwaar’, vertelt Hans. ‘Ik was teleurgesteld. Ik was kerkenraadsvoorzitter, deed de website, het kerkblad, ging geregeld voor in de dienst en was koster. Ria was penningmeester, voorzitter van de commissie van beheer en deed allerhande secretariële werkzaamheden. Eerst waren er veel andere gemeenteleden met wie we het werk deelden, maar dat werd steeds minder.’

Er verschijnt emotie op het gezicht van Hans: ‘Ik dacht vooral aan de mensen die niet zo gemakkelijk aansluiting zouden vinden bij een andere gemeente. Door de jaren heen had een aantal mensen onze gemeente gevonden die elders op de een of andere manier buiten de boot waren gevallen. We hadden in een dorp met veel en vooral grote kerken dus toch een functie. Hoe moest het met hen? Toen jonge gezinnen vertrokken, moest er echt wat gebeuren.’

En toen?

‘Na het vertrek van Luc Compagnie, die later onze laatste predikant bleek, hing opheffing van de gemeente onuitgesproken in de lucht. Later werd het ook hardop gezegd. We hebben toen onder andere Peter Strating uitgenodigd om samen met ons in een vijftal avonden na te denken over alternatieven. Wie weet, kon het tot een missionair initiatief komen. De conclusie? We waren het erover eens dat we het samen goed hadden en het liefst ook samen goed wilden houden, we waren dankbaar voor de kerkdiensten. Maar samen voor een missionaire koersverandering kiezen, dat lag voor ons niet in de lijn van een gemeente die vooral uit vijftig- en zestigplussers bestond. Dat konden we niet. Misschien ook, omdat we allemaal verschillende mensen met eigen meningen waren. Voor sommige mensen was een mogelijke verandering ook bedreigend. We hebben eens een paar honderd folders verspreid, maar daarop kwamen maar twee mensen af.’

Hoe ervoeren jullie de periode die daarop volgde?

‘Eigenlijk was het overzichtelijk. Wanneer we de ambten niet meer konden vervullen, moesten we onszelf opheffen. Bijna een jaar van tevoren zagen we dat moment aankomen. In de winter van 2010 en 2011 begonnen we samen met gemeenteleden andere kerken te bezoeken. We wilden iedereen een plek geven. We beseften ook: er zijn in Katwijk zoveel kerken. We hebben een zorgvuldig proces gehad; het besluit ging rustig, we konden mensen meenemen. Tegelijkertijd: wanneer je in een nieuwe gemeente komt, moet je je daar welkom weten en thuis gaan voelen. Dat was niet voor iedereen even gemakkelijk. Wij zijn samen met een flink deel van de gemeente lid geworden van de NGK Oegstgeest en omstreken. We hebben niet meteen taken opgepakt. We hadden ook tijd nodig om te rouwen. Opheffen van de gemeente was een stap die we moesten zetten, maar niet wilden.’

En nu?

‘Het gaat niet om aantallen. De NGK Oegstgeest is veel groter, maar ook daar hebben we ons eigen groepje gevonden dat zeker niet alleen uit Katwijkers bestaat. De gemeente komt wat ongeorganiseerd over; misschien konden we juist daardoor weer taken oppakken. Af en toe spreken we mensen die lid waren van de NGK Katwijk over de tijd toen. Soms hebben we heimwee, missen we dat kleine kerkje nog steeds. In Oegstgeest is het fijn om elke zondag al die kleine kinderen te zien. Vroeger zou ik me geërgerd hebben aan tieners op hun telefoon, nu ben ik dankbaar dat ze er zijn. Ik vraag me ook af of in andere kerken in Katwijk wel zoveel aandacht is voor de jongeren als we nu ervaren in onze gemeente in Oegstgeest.’

Soms hebben we heimwee, missen we dat kleine kerkje nog steeds

Opbouw heeft in 2011 een aantal mensen uit de NGK Katwijk geïnterviewd naar aanleiding van de opheffing van de gemeente. Het artikel is ook online terug te vinden in het archief van Onderweg (www.onderwegonline.nl/opbouw-archief: jaargang 55, nummer 14).

 

Over de auteur
Pieter Kleingeld

Pieter Kleingeld is predikant van de NGK Oegstgeest en redacteur van OnderWeg.

De kerk als proeftuin

De kerk als proeftuin

Petra de Jong
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
‘De kracht van de lokale kerk kunnen we onderschatten’

‘De kracht van de lokale kerk kunnen we onderschatten’

Femke Woertink
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief