De kerk draait door

Dingeman Quant | 17 februari 2023
  • Algemeen
  • Blog
  • Column

De wereld draait níet meer door. Tenminste, voorlopig niet. Er is te veel achter de schermen gebeurd wat de tv-camera’s vóór de schermen niet registreerden. Opnieuw viel een persoonlijkheid van zijn voetstuk. Het was niet de eerste keer en het zal ook de laatste keer niet zijn.

Het verbaast ons misschien niet eens meer, zo murw zijn we door de jaren heen geworden. Maar toch… Telkens als ik van deze wantoestanden lees, fluistert een stemmetje in mijn hart: de wereld draait nu even niet door, maar hoe is het met de kerk? Zij draait altijd weer door en, naar wij mogen geloven, tot het moment dat de Heiland terugkomt op de wolken van de hemel. Maar meer dan eens gebeurt het dat bijvoorbeeld een plaatselijke gemeente even niet meer doordraait. Een wantoestand komt aan het licht. Het betreft een geachte en begaafde voorganger of een ambtsdrager in zijn/haar zoveelste ambtsperiode of een kerkelijk/pastoraal werker in onderlinge relaties (vorig jaar in een grote evangelische gemeente) of in relatie tot een gemeentelid.

Sinds het begin van de twintigste eeuw zijn er voor dat laatste interkerkelijke klachtencommissies om deze beroerde zaken objectief te onderzoeken en is er een meldpunt misbruik. We moesten constateren dat de kerkelijke bedding niet per definitie even veilig is voor iedereen. Ook ik kwam het tegen, tot mijn grote verdriet. Altijd denk ik: blijkbaar is de omhulling van de ambtelijke mantel (vrij naar de mantel die Elisa van Elia overnam) geen waarborg voor het weren van misbruik. Misschien wel een rem, maar die werkt dan onvoldoende. Natuurlijk, het zijn de uitzonderingen, maar wie garandeert dat het een topje van een ijsberg is? Dat geldt zeker als we de cirkel wat ruimer trekken: een dominee, ouderling of pastoraal werker die wel zendt, maar niet ontvangt of een ontoegankelijke kerkenraad die de gemeente als een klein kind behandelt…

De kerk draait door? Nee, onze Gód laat de kerk doordraaien. Soms ontdekken we: ondanks onszelf. Dat is bepaald genade. Laten we dat ook zo beleven en onszelf narekenen: zijn wij hierin echte medewerkers van de Heer, naar 1 Korintiërs 3:9?

 

Over de auteur
Dingeman Quant

Dingeman Quant is emeritus predikant in de CGK en kerkrechtdeskundige.

‘Met jezelf bezig zijn doe je ook voor een ander’

‘Met jezelf bezig zijn doe je ook voor een ander’

Arie Kok
  • Ontmoeting
  • Thema-artikelen
Schoonheid in de ogen van God

Schoonheid in de ogen van God

Alain Verheij
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief