Kerk onderweg

Jan Kuiper | 6 oktober 2023
 • Algemeen
 • Kerk Onderweg

Nodig de CGK uit op de regiovergaderingen

Sommige van de nieuwe regio’s gaan over de provinciegrenzen heen, maar in Amersfoort zijn er zoveel NGK’s dat ze samen een regio vormen: in totaal elf kerken. Al voor de vereniging op 1 mei 2023 ontmoetten deze kerken en de CGK elkaar regelmatig in het beraad van Gereformeerde Kerken in Amersfoort. Nu de kerken gefuseerd zijn, wil de raad zich opheffen. Maar dat zou ten koste gaan van de ontmoeting met de CGK. Het beraad doet daarom de suggestie aan de regio om de CGK uit te nodigen voor de regiovergaderingen. Uit het verslag: ‘Het is aan de Ichthuskerk of en hoe vaak zij van deze uitnodiging gebruik wil maken. In de regionale regeling heet dit een verwantschapsrelatie: het gaat dan om een plaatselijke kerk waarmee bijzondere banden bestaan, maar waarmee volledige kerkelijke eenheid niet mogelijk blijkt. In Amersfoort bestaat ook het Kruispunt in Vathorst, een samenwerkingsgemeente van de (oude) NGK, de CGK en de PKN. Maar het Kruispunt is al vertegenwoordigd op de regio. Samenwerken doen de kerken in Amersfoort bovendien met twee wijkgemeenten met een multiculturele achtergrond.

Kennis vermeerdert verwondering

Een leeskring in Dordrecht over geloof en wetenschap nam initiatief tot het organiseren van drie avonden in drie kerken van Dordrecht: de Open Hof, de Kandelaarkerk (NGK) en de Zuidhovenkerk (CGK). Uit de aankondiging: ‘Geloof en wetenschap – twee gescheiden werelden? Neem je de Bijbel nog wel serieus als je de inzichten van de wetenschap accepteert? Of kan die kennis je juist helpen Gods Woord beter te verstaan? Je verwondering over de schepping zelfs doen groeien?’

Uitgangspunt is het boek van dominee Rolie Barth: De Kosmos en het leven, een Meesterwerk (2021). Dominee Barth was predikant van de inmiddels opgeheven NGK van Baarn-Soest, maar begon zijn loopbaan als natuurwetenschapper en is ook in die wetenschap gepromoveerd. ‘In zijn boek gaat hij op zoek naar een natuurlijke verbinding tussen geloof en (natuur)wetenschap. Hij geeft een boeiend inzicht in wat de wetenschap tot nu toe aan kennis heeft opgeleverd over het ontstaan van de kosmos en het leven op aarde, en hoe deze kennis zich verhoudt tot wat we lezen in de Bijbel.’ Dominee Barth houdt zelf op die avonden de inleiding.

De onderwerpen:

 • 31 oktober, Bijbel en kosmologie (Open Hof)
 • 14 november, Bijbel en biologie (Kandelaarkerk)
 • 28 november, Bijbel, mens en lijden (Zuidhovenkerk)

Meer informatie op dekosmoseenmeesterwerk.nl. In OnderWeg verscheen eerder een interview met Rolie Barth: www.onderwegonline.nl/19355-zonder-kwetsbaarheid-is-er-geen-ontwikkeling.

Aandacht voor eenwording

Hoe hebben plaatselijke kerken aandacht besteed aan de eenwording van de beide kerkverbanden op 1 mei 2023? Het is te merken dat kerken elkaar opzoeken, over de onderlinge verhouding doorpraten en samen dingen gaan organiseren. Soms zijn er plannen voor een fusie: de kerken van Driebergen en Doorn waren dat al langer van plan, maar nu is het te lezen op de website van de kerk van Doorn.

In Houten zijn er twee grote NGK-kerken: het Kruispunt met vijfhonderd leden en de Lichtboog met zelfs tweeduizend leden. Samen geven ze nu een magazine uit: Lichtpunt. Het eerste nummer is verschenen. Ze zien als twee grote kerken geen noodzaak om samen te gaan, maar wel om samen te werken.

Ook de kerken in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk gaven een magazine uit ter gelegenheid van de eenwording. De zeven kerken stellen zich kort voor. Ze blikken vervolgens terug op het verleden, op de groei naar eenheid in de laatste vijf à tien jaar en kijken ook vooruit: ‘De Nederlandse Gereformeerde Kerken in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk gaan verder met de gezamenlijke kerkdiensten en kanselruil, speciale vieringen met kerkelijke feestdagen, jeugdbijeenkomsten en concerten, de gezamenlijke avondmaalsvieringen in verzorgingshuis De Haven, gemeentemaaltijden, alphacursussen, acties van diaconieën en nog veel meer. Belangrijker nog, het is de wens om door te gaan op deze ingeslagen weg en samen ‘hoopvol onderweg’ te gaan met alle andere kerken in Bunschoten-Spakenburg.’ Ze denken aan een dorpsbrede kerkdienst met mensen die Jezus willen volgen.

Samenwerking in Brunssum

In een van de regelingen van het nieuwe kerkverband staat: ‘De kerken zoeken in de plaatselijke omgeving contact en waar mogelijk samenwerking met andere kerken’ (Regeling E8, ngk.nl/bestuur-en-organisatie/kerkorde). De regeling geeft ook een aantal handreikingen voor zo’n contact. De NGK in Brunssum is daar (al jarenlang) actief in. De Opstandingskerk is een van de drie NGK-kerken in Limburg; er is er ook een NGK in Maastricht en een in Venlo. Opvallend is de manier waarop in Limburg nagedacht wordt over die plaatselijke contacten en waarop ze in praktijk worden gebracht. Zo was er onlangs een gesprek tussen vertegenwoordigers van de Baptistengemeente en de NGK. Een paar punten uit het verslag:

 • Voordat je samen activiteiten gaat ondernemen is het belangrijk ‘elkaars nieren te proeven’. Dat is al uitvoerig gedaan in Brunssum en komt bij elk nieuw contact terug.
 • Niet alleen de Baptisten zijn in beeld, ook met andere kerkgenootschappen in de omgeving is contact.
 • Er is een avond georganiseerd over en met jongeren op initiatief van de Baptisten. Deze avond krijgt een vervolg. ‘Het is goed als ze andere gelovige jongeren ontmoeten om te ontdekken dat ze niet alleen staan.’
 • Hin Talane, voorganger bij de baptisten, is al jaren missionair actief. Kunnen we, bij het honderdjarig bestaan van de Baptistengemeente, heel Brunssum bereiken met het Evangelie?
 • Er wordt gedacht over gezamenlijke themadiensten en gespreksgroepen. Op Hemelvaartsdag is er al een gezamenlijke dienst en zijn er sing-ins. Voorzichtig wordt dit opgebouwd.

Een goed voorbeeld van samenwerking bestaat al langer. In de Benjaminschool heeft verbroedering geleid tot zegen. ‘De school is sterker geworden nadat we elkaar onderling hebben geaccepteerd in onze geloofsbeleving.’

En verder

 • Geen muntje voor de winkelkar? In Apeldoorn kan het dan gebeuren dat je er zomaar een krijgt van iemand die ook winkelt. Het is wel een speciale. Er staat op: Jezus houdt van jou. Ze liggen in de hal van de Voorhof tussen de folders en andere dingen om mee te nemen.
 • Waarover gaat het eerste artikel in je kerkblad of nieuwsbrief? Is het een overdenking van een bijbelgedeelte of juist wel en wee uit de kerk? Het blad van de Lasonderkerk in Enschede begint steeds met informatie vanuit Open Doors over de vervolgde kerk. Helaas is er elke uitgave wel wat anders te melden. Het wel en wee van de eigen gemeente komt later aan bod.
 • De Heilige Geest Kerk in Doetinchem is in elf jaar gegroeid van 312 naar 550 leden. De nieuwe leden hebben een diverse achtergrond. Ze komen bij elkaar in een voormalig rooms-katholiek kerkgebouw, waarin nog veel aan dit verleden herinnert: 31 bijbelse verhalen sieren de gevel. Voor de nieuwe leden is er een speciaal Welkom magazine, waarin de gemeente zich voorstelt. Het telt 19 bladzijden en je kunt het vinden op ngkdoetinchem.nl.
 • In de Koningskerk te Deventer (NGK-CGK) wordt eens in de twee maanden een worshipavond gehouden. Het is een interkerkelijke avond met livemuziek en een korte overdenking. De eerste keer was 17 september. Zie worshipindeventer.nl.

Gemeenschap is ook zending

Gemeenschap is ook zending

Maarten Boersema
 • Interview
 • Thema-artikelen
Voor wie meer wil ontdekken over: Zending wereldwijd

Voor wie meer wil ontdekken over: Zending wereldwijd

Els Veurink (HR)
 • Reisbagage
 • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief