Timmerman promoveert op Heinrich Bullinger

Jordi Kooiman | 6 maart 2015
  • NGK-nieuws
  • Nieuws

Daniël Timmerman, predikant van de NGK Eindhoven, is donderdag cum laude gepromoveerd aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Zijn proefschrift gaat over de visie van de zestiende-eeuwse kerkhervormer Heinrich Bullinger op profetie en het profetische ambt in de kerk.

Daniël Timmerman verdedigde op donderdag zijn proefschrift aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Daniël Timmerman verdedigde op donderdag zijn proefschrift aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

In zijn proefschrift gaat Timmerman in op de beginfase van de zestiende-eeuwse Reformatie, waarin de belangstelling voor profeten en profetie groeide en waarin de Bijbelse figuur van de profeet een belangrijk rolmodel voor de protestantse predikant werd.

Tegen die achtergrond onderzoekt Timmerman het profetiebegrip van de Zwitserse theoloog en kerkleider Heinrich Bullinger (1504-1575). Hij focust daarbij op de werken van Bullinger uit de periode 1523-1538.

‘Mijn interesse voor Bullinger stamt uit mijn studietijd’, zegt Timmerman over zijn onderwerpskeuze. ‘Deze kerkhervormer had in zijn tijd enorme invloed op de gereformeerde wereld, maar is tegenwoordig behoorlijk onbekend. Dat was voor mij een reden om er juist in te duiken.’

‘Het thema “profetie” stond in de begintijd van de Reformatie behoorlijk op de agenda en komt ook bij Bullinger nadrukkelijk naar voren. De combinatie vond ik fascinerend – en bleek ook een aanvulling te zijn op het bestaande onderzoek.”

‘Voor Bullinger was profeteren: spreken met gezag in de kerk, vanuit een grondige kennis van de Bijbel, met het oog op de opbouw van de gemeente en waar nodig ook met een vermanend woord voor kerk of samenleving’, zo vat Timmerman zijn proefschrift samen. ‘Omdat ik historisch te werk ga, trek ik in mijn boek geen lijn naar de huidige aandacht voor profetie. Door mijn studie heb ik wel geleerd dat profetie een heel breed verschijnsel is dat op verschillende momenten in verschillende vormen kan opduiken in de kerk.’

‘Terugkijkend denk ik dat Bullinger profetie te eenzijdig heeft betrokken op Bijbeluitleg door predikanten. Misschien betrekken wij het in onze tijd wel te veel op het buitengewone, of op het individuele en pastorale vlak. Dat zou interessant zijn om nog eens verder te doordenken.’

Daniël Timmerman is sinds 2013 predikant van de NGK Eindhoven. Daarvoor diende hij de NGK Breukelen. Hij studeerde theologie aan de TU Apeldoorn, waar hij in 2005, eveneens cum laude, afstudeerde op een scriptie over Martin Bucer. Direct na zijn afstuderen ontstonden de plannen voor zijn promotie. Met het onderzoek was hij zes jaar bezig.

Het proefschrift van Timmerman is uitgebracht bij uitgeverij Vandenhoeck & Ruprecht (Göttingen) onder de titel Heinrich Bullinger on Prophecy and the Prophetic Office (1523-1538).

Over de auteur
Jordi Kooiman

Jordi Kooiman is freelance journalist en webredacteur van OnderWeg.

Wat geef ik door? Generaties en hun verhaal van heil

Wat geef ik door? Generaties en hun verhaal van heil

Hans Schaeffer
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
‘De kerk zou een veilige haven moeten zijn’

‘De kerk zou een veilige haven moeten zijn’

Elze Riemer
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief