Nieuwe ambtsdragers, hoe vind je ze?

OnderWeg | 4 april 2015
  • Praktijklokaal

Veel gemeenten zitten met het probleem waar en hoe ze nieuwe ambtsdragers kunnen vinden. Het Handboek 2014 van de GKv berichtte op basis van onderzoek dat 77 van de 210 kerken die reageerden niet in staat waren om alle vacatures te vervullen. In totaal ging het om 174 onvervulde plaatsen. Eén kerk meldde zelfs blij te zijn met iedereen die ze kunnen benoemen.

In deze maanden wordt in de diensten de gemeente weer opgeroepen om de aandacht van de kerkenraad te vestigen op gemeenteleden die geschikt zijn. Steeds vaker blijkt zo’n oproep bij lange na niet voldoende.

De NGK Ede bijvoorbeeld deed recent zo’n oproep, maar haastte zich daarna om toelichting te geven op de werkzaamheden van ouderlingen met een bijzondere taak. Wat doet bijvoorbeeld een jeugdouderling? ‘Die zet zich in voor het jeugdwerk. Zijn doel: jongeren komen tot een levende relatie met God en zetten zich samen in voor elkaar en anderen. Van daaruit heeft hij aandacht voor catechese, jeugdpastoraat, clubwerk, jeugddiensten en de activiteiten voor kinderen.’

De NGK Dordrecht doet het weer anders. Daar kregen twee aspirant-ouderlingen de gelegenheid een tijdje mee te lopen met de kerkenraad, als een soort stage. Eén van hen over de winst daarvan: ‘Ik heb daar ervaren dat de kerkenraad niet een groep mensen is die alle touwtjes in handen wil hebben of die uren praat over kleine ongemakken, maar die meer de grote lijnen uitzet en dienstbaar is aan het werk dat in de gemeente wordt verricht. Dit gaf mij de ruimte om alsnog op het verzoek in te gaan.’ Voor de ander werd duidelijk dat kerkenraadswerk niet op zijn weg lag.

Voor dit onderwerp – hoe kom je aan nieuwe ambtsdragers? – geldt: wordt vervolgd. Andere voorbeelden zijn welkom op praktijklokaal@onderwegonline.nl.

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Martijn Stoutjesdijk
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Bob Wielenga
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reacties zijn gesloten.

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief