Nieuwe ambtsdragers, hoe vind je ze? (2)

Praktijkcentrum | 18 april 2015
  • Praktijklokaal

Veel gemeenten zitten met het probleem waar en hoe ze nieuwe ambtsdragers kunnen vinden. Hoe gaan ze daarmee om? In deze aflevering van Praktijklokaal voorbeelden uit Zuidhorn en Nunspeet.

Zelfs in grote gemeenten levert de zoektocht naar ambtsdragers soms niet meer dan lege banken op. (beeld Peter Gudella/Shutterstock.com)

Zelfs in grote gemeenten levert de zoektocht naar ambtsdragers soms niet meer dan lege banken op. (beeld Peter Gudella/Shutterstock.com)

De GKv Zuidhorn is een gemeente van ruim 1.400 leden. Toch het is moeilijk om ambtsdragers te vinden. Elk jaar beginnen ze vol moed aan het proces en elk jaar lopen ze er tegenaan dat het moeizaam gaat. Dubbeltallen? Zeker niet.

Deels ligt het aan de samenstelling van de gemeente (veel forenzen, die veel reistijd kwijt zijn voor hun werk), deels komt het ook doordat mensen vaak al actief zijn op een ander gebied in de kerk, zoals jeugdwerk. Moet je dat dan afbreken voor kerkenraadswerk?

Het probleem brengt in ieder geval bezinning op gang. Ds. Tonnis van Eerden: ‘Moet je niet denken aan een andere opzet van het kerkenraadswerk, waarbij het pastoraat en het diaconaat teruggelegd worden bij de gemeente en een klein college de bestuurlijke taken en de kerkrechtelijke taken uitvoert?’

Kan informatie over wat een ambtsdrager doet en niet doet ook helpen om de drempel voor het ambt te overwinnen? Daar wordt over nagedacht in de NGK Nunspeet, waar op 24 maart een informatieavond over het ambt werd belegd. Veel gemeenteleden bleken niet op de hoogte te zijn van de inhoud van het werk.

De avond was de start van de procedure voor 2015. Tegelijk wil de gemeente verder kijken dan de directe vacatures. Hoe gaat het in de nabije en verdere toekomst? Ds. Kees de Groot: ‘We hebben gericht mensen uitgenodigd die we als kerkenraad geschikt achtten. Onder hen waren er nogal wat die tot nu toe om allerlei redenen de boot afgehouden hebben. Maar we hebben aan de gemeente duidelijk gemaakt dat iedereen welkom is.’ Er kwamen 20 à 25 mensen.

Dergelijke avonden werden al eerder georganiseerd in onder meer Bunschoten-Spakenburg en Zeewolde. De opzet was in drie delen. Eerst werd er vanuit de Bijbel en de traditie over het ambt gesproken, vervolgens vertelden twee ambtsdragers over aansprekende ervaringen in de praktijk van hun werk en tot slot gaf de scriba een toelichting op de organisatiestructuur.

Nunspeet kent al een opzet waarbij een klein aantal mensen de bestuurlijke taken op zich neemt en ambtsdragers zich vooral kunnen richten op het pastoraat.

Over de auteur
Praktijkcentrum

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Martijn Stoutjesdijk
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Bob Wielenga
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief