De gemeente als erfgenaam

0

Goede doelen roepen mensen regelmatig op om hen in het testament op te nemen. Ook kerken ontvangen weleens een legaat of zijn erfgenaam. Dat overkwam bijvoorbeeld de GKv Waardhuizen. Een echtpaar liet hun huis en hun spaargeld na aan de kerk.

011306 Praktijklokaal Erfenis 2Scriba Hendericus Sebens: ‘Ook in tijden van verandering zagen ze hoe God zijn kerk bleef bouwen. We zijn dan ook bijzonder dankbaar dat zij tijdens hun leven al hebben besloten hun nalatenschap in dienst te stellen van het werk in Gods koninkrijk.’

De GKv Groningen-Oost kent al tientallen jaren een Zendingsfonds dat gefinancierd wordt uit een grote nalatenschap. Afspraak daarbij is dat het geld van het fonds niet gebruikt mag worden voor het normale quotum voor de zending, maar dat het wordt besteed aan andere zendingsdoeleinden.

Er is een raad van beheer aangesteld, die het kapitaal belegd heeft in ‘schone’ beleggingen. Het fonds heeft onder meer steun verleend aan projecten van de MAF, de MERF, maar ook aan Kleurrijk Amsterdam. Er zijn heldere afspraken over de voorwaarden waaraan een project moet voldoen. Steunverlening duurt niet langer dan drie jaar.

Webtips
www.goednalaten.nl
www.cbf.nl/fondsenwerving-bestedingen/nalatenschappen

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter