GKv Vrouwenpolder schrijft ‘achtste brief’

0

Hoe kom je achter de sterke en zwakke kanten van je gemeente? Je kunt daarvoor experts inschakelen die een gemeenteanalyse uitvoeren. Voordeel: wie van buitenaf en misschien wel beroepsmatig kijkt, ziet dingen die je als lid van de gemeente niet opvallen. Risico: is het resultaat wel iets van jezelf als gemeente?

De GKv Vrouwenpolder.

De GKv Vrouwenpolder.

In de GKv Vrouwenpolder (met een kleine tweehonderd leden) besloten ze het anders te doen. Er werd een project opgestart voor een prekenserie over Jezus’ brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3. Bijzonder was dat de preken werden voorbereid door de gemeenteleden. Dat gebeurde in groepen onder leiding van twee gespreksleiders, die van de groepsgesprekken verslag uitbrachten aan de predikant.

Ds. Berend Schaaij: ‘Ik heb die informatie zo goed mogelijk verwerkt. Ik heb deze aanpak als plezierig ervaren. Een nadeel was dat ik de mensen niet zelf heb gesproken.’

Daarmee was het project niet afgelopen. Na de behandeling van (bijna) alle zeven brieven in de kerkdiensten werd de gemeente uitgedaagd om zelf een achtste brief te schrijven ‘aan de engel van de gemeente in Vrouwenpolder’. Met als advies: gebruik daarvoor de heldere structuur van de brieven in Openbaring. Dat helpt om de sterke en zwakke punten van de eigen gemeente te benoemen.

Net zoals de brieven in Openbaring veel laten zien van de context van de gemeente, werden de mensen van Vrouwenpolder opgeroepen om hun eigen context te laten meespreken: die van een badplaats aan de Zeeuwse kust met veel toeristen. In deze maanden zijn de gemeenteleden druk bezig met de achtste brief. Na de zomer moet duidelijk worden wat voor brief de engel van de gemeente in Vrouwenpolder krijgt.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter