Nieuwe NGK-gemeente in Ede een feit

0

Ede heeft er een nieuwe NGK bij: NGK De Pelgrim. In een feestelijke dienst wordt op 13 september de start gemarkeerd van de nieuwe gemeente, die al geruime tijd aparte diensten houdt.

Kindermoment tijdens een dienst in De Pelgrim.

Kindermoment tijdens een dienst in De Pelgrim.

De Pelgrim komt voort uit de NGK Ede, die de afgelopen jaren fors is gegroeid naar meer dan 1.500 leden. Een deel van de gemeente beleefde die omvang als positief en stimulerend, maar andere gemeenteleden knapten af op de grootschaligheid en voelden zich verloren in de massa. Daarom zette de kerkenraad in 2012 een bijzonder proces van splitsing in gang: niet langs geografische lijnen (bijvoorbeeld Noord-Zuid), maar op basis van vrijwilligheid, met het doel om te komen tot een grote gemeente en een kleine gemeente met meer onderlinge betrokkenheid en verbondenheid.

De uitkomst van dat proces, waarbij elk gemeentelid zelf kon kiezen bij welke gemeente men wilde horen, is NGK De Pelgrim. Kerngroepvoorzitter Chris Papjes erkent dat je bij de vijfhonderd leden die de gemeente nu al telt, niet echt van een ‘kleine gemeente’ kunt spreken. ‘Maar de onderlinge betrokkenheid blijft wel een speerpunt, via kringenwerk en meer ontmoeting rond de diensten (elke zondag koffiedrinken voor en na de dienst), waarvoor het kerken in schoolgebouw Het Streek veel mogelijkheden biedt.’

Over de naam van de nieuwe gemeente zegt de website: ‘Een Pelgrim is onderweg uit liefde voor zijn God. Dat zijn wij ook. Het geeft ook aan dat we geen statische gemeenschap willen zijn, maar in beweging. We zijn onderweg. En die weg mag best een beetje avontuurlijk zijn.’

NGK De Pelgrim start vanuit hetzelfde profiel als de moedergemeente Proosdijkerk, maar in de praktijk zullen er wel andere accenten komen. Papjes: ‘Het feit dat veel gezinnen met jonge kinderen de keus voor onze gemeente hebben gemaakt, terwijl de gezinnen met tieners overwegend in de Proosdijkerk zijn gebleven, geeft vanzelf andere accenten, zoals een speciaal kindermoment in elke dienst. En het feit dat we geen orgel hebben, maar elke kerkdienst een combo met zangleiding, draagt ook bij aan een wat ander profiel dan de Proosdijkerk. Ik taxeer dat onze diensten wat informeler zullen worden.’

Webtip
www.ngkdepelgrim.nl

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter