Homoseksualiteit in de Grieks-Romeinse wereld

0

In OnderWeg nr. 20 (31 oktober 2015) staat het verslag van een discussie tussen ds. Jan Mudde (predikant NGK Haarlem) en dr. Wolter Rose (GKv, universitair hoofddocent TU Kampen) over homoseksuele relaties in het licht van de Bijbel en over de rol van de menselijke ervaring daarbij. Voor en na deze discussie hebben beiden schriftelijk gediscussieerd over een onderdeel van deze thematiek, namelijk homoseksualiteit in de Grieks-Romeinse wereld waarin Paulus Romeinen 1 schreef.

In de discussie staat de vraag centraal of Paulus en zijn tijdgenoten weet hadden van wat wij in onze tijd aanduiden als homoseksuele relaties in liefde en trouw. Ook de bijdrage van dr. Theo Boer (PKN, universitair docent PThU) in het betreffende nummer van OnderWeg speelt daarbij een rol. Graag geven we hier aan deze discussie een plaats. U treft achtereenvolgens aan:


1. De bijdrage van Jan Mudde aan het rapport van de Commissie Ambt en Homoseksualiteit (CAH), dat in 2015 verscheen ten behoeve van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Mudde werkte mee aan dat rapport en schreef bijlage 4 bij dit rapport onder de titel Van sjibbolet naar sjalom. Ruimte voor homoseksuelen in de gemeente van Christus. In deze bijlage gaan vooral de pagina’s 32-61 en 161-163 over Romeinen 1 tegen de achtergrond van de Grieks-Romeinse wereld van die tijd.

Tariefkaart OnderWeg

Van sjibbolet naar sjalom. Ruimte voor homoseksuelen in de gemeente van Christus


2. Jan Mudde zette in OnderWeg zijn visie kort uiteen. Zijn bijdrage werd gevolgd door een reactie van Theo Boer:

Tariefkaart OnderWegVoorop staat het uitleggen van de Schrift met de Schrift


3. Wolter Rose schreef een reactie op bovengenoemde CAH-bijlage 4 van Muddes hand, in het bijzonder op wat deze daarin schreef over Romeinen 1 en de Grieks-Romeinse wereld:

Tariefkaart OnderWeg

Een ander verhaal over homoseksuele relaties in de oudheid


4. Jan Mudde reageerde vervolgens op de bijdrage van Wolter Rose:

Tariefkaart OnderWeg

‘Homoseksuele relaties in liefde en trouw’ en Paulus


5. Ten slotte reageerde Wolter Rose weer op dit commentaar van Jan Mudde:

Tariefkaart OnderWegMaatschappelijke codes en concreet gedrag – gelijkgeslachtelijke liefdesrelaties in de oudheid

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter