Hattemse kerken houden gezamenlijke dienst

0

De GKv’s Hattem-Noord en Hattem-Centrum, de CGK en NGK uit Hattem hebben op zondag 8 november voor de tweede keer een zogenoemde Markedienst gehouden, een gezamenlijke ochtenddienst in sporthal De Marke. Ongeveer 1.100 leden van deze vier kerken bezochten de dienst.

Ds. Knigge deed tijdens de eerste Markedienst het kindmoment. (beeld Hans Havinga)

Ds. Knigge deed tijdens de eerste Markedienst het kindmoment. (beeld Hans Havinga)

De dienst werd geleid door de predikanten Messelink en Knigge (Hattem-Noord), die de liturgie verzorgden, en Bronsveld (NGK), die preekte, maar alle gemeenten waren in de dienst vertegenwoordigd. Zo nam een ouderling van de CGK-gemeente het gebed voor zijn rekening en deden de diakenen van Hattem-Centrum de collecte.

De preek van ds. Bronsveld ging over Ruth en het thema van de dienst was: hoe gaan we als christenen om met de vreemdelingen in onze omgeving?

Ook ‘s middags was er een gezamenlijke dienst, in de Gasthuiskerk van Hattem-Centrum, en ‘s avonds was er een lofprijzingsdienst in de Open Poort van Hattem-Noord, met medewerking van Xing en de Zandtovenaar.

In 2014 en eerder dit jaar hebben de gemeenten ook al een gezamenlijke dienst gehad. De gemeenten hebben deze diensten als erg positief ervaren, en daarom zullen vanaf 1 januari 2016 de vier kerken gezamenlijke middagdiensten beleggen. Er zullen dan ‘s middags twee diensten zijn, één om half drie en één om half vijf.

Avondmaal

Ook elders in het land houden GKv-, NGK- en CGK-gemeenten gezamenlijke middagdiensten, bijvoorbeeld in Hengelo, Zwolle en Arnhem. In Hengelo hebben de Kristalkerk (GKv) en de Morgenster (CGK/NGK) sinds afgelopen zomer elke zondag gezamenlijke middagdiensten. Voorheen gebeurde dat alleen in de vakantieperiode. Ook hebben beide gemeenten al enkele keren samen het avondmaal gevierd.

In Zwolle organiseren de plaatselijke gemeenten van GKv, NGK en CGK één keer per maand zogenoemde Ichthusdiensten: drie gezamenlijke middagdiensten met elk een eigen karakter (een leerdienst, een lofprijzingsdienst en een vesperdienst), maar wel met hetzelfde thema.

In Arnhem houden de Koepelkerk (GKv) en de Kruiskerk (CGK/NGK) elke vierde zondag van de maand een gezamenlijke middagdienst.

Delen.

Over de auteur

Erik Koning is eindredacteur van OnderWeg.

Laat een reactie achter