Middelaar zijn in deze wereld

0

Jullie zijn een uitverkoren geslacht,
een koninkrijk van priesters.
(1 Petrus 2:9)

Een tijdje geleden kreeg ik de vraag of het wel klopt dat een man de priester van het gezin is. Verschillende christenen beweren dit. We vinden het echter nergens terug in Bijbel. Wel dat iedereen geroepen is om priester te zijn. En dat is een bijzondere roeping waar veel over te zeggen valt.

(beeld Zurijeta/Shutterstock)

(beeld Zurijeta/Shutterstock)

Als Petrus zegt dat de gemeente een koninkrijk van priesters is, verwijst hij onder meer terug naar Exodus 19:6. God zegt daar tegen de Israëlieten dat ze priesters zijn: toegewijd aan God, tot voorbeeld voor andere volken. Al snel bleek Israël een volk dat allesbehalve heilig was en geen voorbeeld kon zijn. Na de zonde met het gouden kalf koos God alleen de mannen uit de stam Levi uit om de taak van priester op zich te nemen. Zij waren verantwoordelijk voor alles wat in de tempel gebeurde: de één regelde de eredienst en het offeren, een ander zorgde voor de muziek, de financiën of de catering (1 Kronieken 23). Priesters waren aangesteld als middelaars tussen God en de mensen.

Helaas bleek ook deze selecte groep de relatie tussen God en zijn schepselen niet te kunnen herstellen. De enige priester die dat kon, was Jezus. Jezus’ sterven veranderde alles radicaal. Heel Israël was weer heilig in Gods ogen, en nu was ook de opdracht van Israëls middelaarschap vervuld: Christus was met het oog op de hele wereld gestorven. Daarom spreekt Petrus de gemeente aan als uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters. Iedereen – Jood, Griek, zwart, blank, man, vrouw – is priester in Gods rijk. Zoals God het al had bedoeld in het Oude Testament.

Moralistisch

Iedereen is dus geroepen om priester te zijn. Maar wat betekent dit voor ons? Hebben wij dezelfde taken als de priesters destijds? Offeren heeft door Jezus een nieuwe betekenis gekregen. Petrus spreekt erover op een geestelijke manier. Aan het geven van je tijd of je geld gaat een geestelijk proces vooraf. Mag het koninkrijk van God jou wat kosten?

In onze tijd gaat het vaak over wat we kunnen krijgen en wat we aan de kerk of aan ons christen zijn hebben. Voor ons als priesters is het echter de vraag wat we te bieden hebben. Dan gaat het niet om een moralistisch programma, zoals Stefan Paas terecht opmerkt: ‘Waarin Israël faalde, dat moet de kerk nu waarmaken: dicht bij God leven en een licht voor de wereld zijn.’ Het gaat om het verbonden zijn met de koning-priester. Het gaat om het aanbieden van Jezus in een gebroken wereld.

Vluchtelingen

Priester zijn is niet slechts voor enkelen weggelegd. We zijn een koninkrijk van priesters. Het gaat niet om het individu, maar om de gemeenschap. Priesters hadden in de Bijbel verschillende taken, maar uiteindelijk draaide alles om het koninkrijk van God.

Juist in deze tijd is het nodig dat we onze priesterlijke roeping verstaan. Christenen spelen op dit moment een priesterlijke rol door op een verantwoordelijke manier gastvrij te zijn voor vluchtelingen. Dat is ook een vorm van middelaar zijn. Hoop brengen, dienend en vriendelijk. Het gaat er niet om wie wat doet, als man of als vrouw, maar vooral dat we samen onze gezamenlijke roeping als priesters uitleven en daarin onze hogepriester volgen.

Om over door te praten

  • Bespreek eens met andere christenen hoe zij hun roeping als priester zien.
  • Als je getrouwd bent: hoe zien jullie elkaar als priesters in huwelijk en gezin?
  • Pak een groot vel papier. Zet er drie grote cirkels op: kerk, werk/school, gezin. Schrijf in elke cirkel hoe je daar invulling kunt geven aan je priesterschap. Kies daarna uit iedere cirkel twee ideeën die je de komende week in praktijk gaat brengen.
  • Lees het boek van Stefan Paas, Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving, Zoetermeer (Boekencentrum), 2015.
Delen.

Over de auteur

Almatine Leene is docent dogmatiek aan Hogeschool Viaa in Zwolle, onderzoeker aan de Universiteit van Stellenbosch en predikant van de Nederduits Gereformeerde Kerk Stellenbosch-Wes.

Laat een reactie achter