Synode UNEPREF: een nieuwe stap in Frankrijk

0

De Union Nationale des Églises Protestantes Reformées Évangeliques de France (UNEPREF) hield van 6-8 mei zijn jaarlijkse conventie in Anduze, de Cevennen. Namens de NGK en de CGK woonden respectievelijk Hillie van de Streek en Michael Mulder de synode bij. Een verslag.

Voorzitter Jean-Raymond Stauffacher van het moderamen spreekt de synode toe.

Voorzitter Jean-Raymond Stauffacher van het moderamen spreekt de synode toe.

Elk van de kerken van de UNEPREF, het Franse kerkverband waar de CGK, GKv en NGK contact mee onderhouden, had een afvaardiging gestuurd naar de algemene synode. Het thema was: ‘Een stap voorwaarts’. De sfeer van de vergadering was ernaar: gezamenlijk willen deze kleine kerken in het enorm geseculariseerde Frankrijk een stap vooruit zetten.

Voor een Nederlander die gewend is om met velen samen te komen op zondag en een kerkelijk leven te kunnen organiseren, is het nauwelijks voor te stellen hoe beperkt deze broeders en zusters in Frankrijk zijn vanwege hun geringe aantal. Toch is de kerk niet leeg en is er een nieuw elan te bespeuren. “Hetgeen wij bereikt hebben… in dat spoor verder”, zeiden ze naar aanleiding van Filippenzen 3:16.

Nieuwe structuur

Het was de eerste vergadering van het kleine kerkverband in de nieuwe structuur die men vorig jaar heeft aangenomen. De voorzitter van de Commission Permanente (het moderamen), ds. Jean-Raymond Stauffacher, legde nog eens uit wat het doel van de nieuwe structuur is. Men wil in de missionaire uitdaging waar men zich voor geplaatst ziet zo min mogelijk vergadertijd vermorsen.

De structuur van regionale bijeenkomsten en classes is geheel afgeschaft. In plaats daarvan is er een nieuwe structuur van drie commissies, gegroepeerd rond de volgende kerntaken: geloofsonderwijs (vorming), roeping tot bijzondere dienst (met name de ambten) en de missionaire taak. In deze drie commissies worden predikanten, ouderlingen en gemeenteleden gekozen die zich specifiek daarmee bezighouden. Dat geeft meer focus aan het onderlinge overleg.

Het was te merken dat men verwacht op dit spoor verder te komen, juist met het oog op de roeping om het evangelie te verkondigen. Het is mooi om te zien dat dit kleine kerkverband dat steeds voor ogen blijft houden.

Verbondenheid met de Nederlandse kerken

De contacten met buitenlandse kerken worden zeer gewaardeerd. Vanuit Brazilië waren vier predikanten aanwezig die zendeling worden in Frankrijk, in dienst van de UNEPREF. Eén van hen sprak de synode toe: ‘Nadat wij het evangelie uit Europa hebben ontvangen, komen we nu hier om het Woord als het ware aan u terug te brengen.’ Je kon een speld horen vallen.

Hillie van de Streek sprak namens de NGK de synode toe. (beeld Corine Bokhorst-Klaassen)

Hillie van de Streek sprak namens de NGK de synode toe. (beeld Corine Bokhorst-Klaassen)

Vanuit de NGK was Hillie van de Streek als gedelegeerde aanwezig en sprak de synode toe. Vanuit de Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk (SSGKF) mocht Michael Mulder een woord spreken, waarin ook de groeten vanuit de CGK werden overgebracht.

De verbondenheid met de Nederlandse kerken wordt ervaren als een steun in de rug. De SSGKF, destijds opgericht door onder meer ds. K. Boersma, kan al meer dan dertig jaar materiële steun bieden door trouwe donateurs. Dat wordt ontvangen als een geestelijke bemoediging.

Drie nieuwe kerken

Tijdens de synodevergadering kwam het verzoek aan de orde van drie kerkelijke gemeentes uit de Eglise Reformé de France om lid te mogen worden van de UNEPREF, vanwege hun toenemende zorg over de liberalisering van deze grotere Franse protestantse kerk. Met alle drie de gemeentes waren zorgvuldig gesprekken gevoerd, waarvan verslag werd gedaan. Daarna werd gestemd.

De uitslag was overduidelijk positief, waarna een synodelid spontaan ‘A toi la gloire’ aanhief. ‘U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer!’ Alle synodeleden stonden op en zongen het van harte mee. Een ontroerend moment tijdens deze kerkelijke vergadering, waarin God de lof werd toegebracht.

Bezoek

Als u deze zomer op vakantie gaat in Frankrijk, bezoek dan eens een kerk van dit kerkverband, als die in de buurt is. Zelfs als u weinig van de dienst kunt volgen, is uw aanwezigheid voor de Franse broeders en zusters een blijk van geestelijke verbondenheid. Via de website van de SSGKF kunt u informatie over plaatselijke kerkdiensten inwinnen.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter