Aandacht voor de psalmen

0

Kun je mensen die zomaar een kerkdienst binnenlopen confronteren met de oude taal van de psalmen? Henk Algra (NGK/CGK Alkmaar) vraagt hier aandacht voor in de gemeentemail. Algra doet dat aan de hand van een artikel van Peter Roosendaal, CGK-predikant in Nieuwe Pekela.

021106 Praktijklokaal foto 2Roosendaal vindt de psalmen een goed tegenwicht bieden tegen de individualistische neigingen van deze tijd. Tegelijk plaatst hij een aantal kanttekeningen: in de psalmen kun je niet alles van het Nieuwe Testament verwoord zien, dus zijn ook andere liederen nodig. En bovendien kan de oude taal in de weg staan. Maar volgens Roosendaal zijn er genoeg mogelijkheden voor moderne weergaven.

Eén van die moderne weergaven is te vinden bij The Psalm Project. Dit initiatief zet opnieuw een zomertournee op, met onder meer bijeenkomsten in De Levensbron (GKv) in Rouveen (10 juni) en de Zuiderkerk (GKv) in Enschede (17 juni).

Heftiger

Ook andere vragen rond de psalmen zijn actueel. Neem het feit dat op veel scholen, anders dan vroeger, psalmen niet meer aangeleerd worden. Waar dit nog wel gebeurt, en binnen het vrijgemaakte onderwijs is daar zeker sprake van, wordt de ‘schoolpsalm’ vaak voor of in de dienst gezongen. Gemeenten als de GKv Hooghalen en de GKv Vrouwenpolder vragen voorgangers om de schoolpsalm of het schoollied een plek in de dienst te geven.

Ds. Harrie de Hullu van de GKv Ommen-West gaat nog verder in het actueel (willen) houden van (zo mogelijk alle) psalmen. Sinds juli 2014 is in Ommen-West elke psalm een keer gezongen. Voor een derde van de 150 was dit één keer, andere vaker en sommige meer dan tien keer. De Hullu: ‘Psalm 25, 27, 103 en 119 zongen we vaker dan tien keer.’

De Hullu houdt ook een serie preken over de psalmen. Daarin valt soms de heftigheid op: ‘Zondagavond lezen we Psalm 68 waar alles en iedereen bij vergaat. Hoe kun je daar blij mee zijn? Zulke psalmen laten ons voelen dat geloven zo veel heftiger is dan je geneigd bent te denken. Je merkt hoe hoog God het kwaad opneemt, het kwaad van andere mensen, maar ook het kwaad dat wij doen. Als Christus op de troon zit in je leven en als je Hem volgt, brengt dat geluk, maar het doet ook pijn: je moet in je eigen vlees snijden.’

Webtips
www.denieuwepsalmberijming.nl
www.levensliederen.net
www.psalmenvoornu.nl
www.thepsalmproject.com

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter