Missionaire vreemdelingen en priesters

0

De NGK/CGK en de GKv in Hengelo organiseren een aantal studieavonden over het boek Vreemdelingen en priesters van Stefan Paas. In dit boek – zie ook de thematische bijdragen in deze OnderWeg – gaat Paas in op de veranderende samenleving en op de vraag hoe je daarin missionair kunt zijn.

021106 Praktijklokaal foto 4Vroeger ‘woonde God om de hoek’, nu bevindt het christelijk geloof zich aan de rand van de samenleving. Paas stelt de vraag of het mogelijk is om als ‘vreemdelingen en priesters’ vast te houden aan de missionaire kern van het christelijk geloof en tegelijk serieus te nemen dat maar weinig mensen in Nederland hier ‘iets mee hebben’.

De Hengelose kerkenraden vinden het de moeite waard om over dit boek te spreken en er zo mogelijk conclusies uit te trekken voor het functioneren als gereformeerde kerken in Hengelo. De studiecyclus wordt in juni afgerond.

Ook binnen de NGK in IJsselmuiden kreeg het gedachtegoed van Stefan Paas aandacht. Dit gebeurde via een verslag van een missionaire conferentie in Lissabon. Tijdens die conferentie bracht Paas de urgentie van verandering naar voren met het voorbeeld van een egel die bij het dichterbij komen van een auto deed wat hij altijd doet als er gevaar dreigt: zich oprollen. Dit gedrag had het voorspelbare gevolg.

Dennis van der Zee, kerkelijk werker in IJsselmuiden en bezoeker van de conferentie waarop Paas sprak: ‘Bezinning op de nieuwe context waarin we leven is essentieel voor het voortbestaan van de gemeente en voor het bereiken van de velen die Jezus nog niet als Heer en verlosser hebben aangenomen.’

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter