Vertrouwensechtparen bij huwelijksproblemen

0

Wie kent niet de ervaring dat het bericht dat een echtpaar in de kerk gaat scheiden, inslaat als een bom? Voor de gemeente is het een schok, maar vaak komt het ook voor de predikant, ouderlingen of pastorale werkers als een volslagen verrassing: ze horen pas van de problemen als de breuk al vrijwel onherroepelijk is.

021306 Praktijklokaal foto 1Ook in de GKv Hardenberg-Baalderveld-Zuid loopt men ertegenaan dat huwelijksproblemen vaak al heel lang spelen voordat ze naar buiten komen. De echtgenoten worstelen er al een hele tijd mee, terwijl niemand in de gemeente daar weet van heeft. Mede daarom werd op een tweetal gemeentevergaderingen met de gemeente gesproken over huwelijk en echtscheiding. In vervolg daarop heeft de kerkenraad onlangs twee echtparen in de gemeente bereid gevonden om als vertrouwensechtpaar beschikbaar te zijn voor mensen met huwelijksproblemen.

De vertrouwensechtparen zelf omschrijven hun taak zo: ‘Houd de moeiten niet voor jezelf als je er thuis niet meer over kunt praten, voorkom dat je steeds verder uit elkaar groeit, lucht je hart. Wij kunnen als je dat wilt, je verder helpen zoeken naar goede hulpverleners.’ Ze zijn rechtstreeks te benaderen (als echtpaar of desgewenst alleen, als man of vrouw) en willen een luisterend oor zijn voor mensen die op een vertrouwde plek (ze werken onder de voorwaarde van geheimhouding) hun verhaal willen doen.

Met dit laagdrempelige aanbod wil de kerkenraad proactief bezig zijn, in plaats van alleen maar reactief. In dat proactieve beleid past ook het al bestaande aanbod van huwelijkscatechese aan jonge stellen met trouwplannen, en van de Premarriage Course aan verloofden en de Marriage Course aan getrouwden.

Webtips
www.premarriagecourse.nl
www.praktijkcentrum.org/artikelen
www.huwelijkstoerusting.gkv.nl

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter