GKv-synode moet zich uitspreken over homoseksualiteit

0

Het lijkt erop dat de komende GKv-synode een uitspraak zal moeten doen over homoseksualiteit. De synode krijgt een bezwaarschrift op tafel tegen het oordeel van de provinciale synode van Zuid-Holland uit 2015, dat ‘er ruimte is voor de vraag of de Bijbel iets zegt over homoseksuele relaties van liefde en trouw’ en dat er reden is om ‘terughoudend te zijn in tuchtmaatre­gelen wanneer over het antwoord op deze vraag (nog) geen duidelijkheid bestaat’.

(beeld Johanne de Heus)

(beeld Johanne de Heus)

Aanleiding voor die uitspraak was een bezwaar van een gemeentelid van de GKv Rotterdam-Oost tegen een beleidsnotitie van zijn kerkenraad. Daarin wordt voluit erkend dat de Bijbel negatief spreekt over homoseksuele handelingen, maar wordt ook gesignaleerd dat toegewijde kerkleden met een homoseksuele relatie in liefde en trouw zich vaak niet herkennen in de in de Bijbel beschreven praktijk.

De kerkenraad signaleert dat er in de GKv verdeeldheid en onzekerheid bestaat over homoseksualiteit en wil mede daarom samenlevende homo’s die Jezus Christus willen volgen en aanspreekbaar zijn op hun keuzes als lid aanvaarden en met hen het avondmaal vieren. Volgens de provinciale synode is dit beleid niet in strijd is met de Schrift. De generale synode zal daar nu dus een oordeel over moeten vellen.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter