Stroom Amsterdam zelfstandig buiten GKv

0

Stroom Amsterdam, tot voor kort een dochterkerk van de Oosterparkkerk (GKv), is een zelfstandige gemeente geworden.

GKVStroom is ontstaan uit een in 2001 gestart missionair gemeentestichtingsproject in Amsterdam, dat geestelijk en financieel door de landelijke GKv is ondersteund. In 2012 leidden plannen voor verzelfstandiging van Stroom binnen het GKv-kerkverband tot discussies bij de classis Amsterdam-Leiden, die geconfronteerd werd met een protest van 43 GKv-predikanten tegen de instituering. Aanleiding voor de discussie was het feit dat vrouwen leidinggevende posities vervullen bij Stroom en dat er afstand genomen wordt van de belijdenisgeschriften, onder meer op het punt van de doop. De discussie leidde tot het intrekken van het institueringsverzoek.

Sinds 1 januari jongstleden is Stroom formeel een zelfstandige gemeente buiten de GKv en op 10 juli is het leiderschapsteam van Stroom door de kerkenraad van de Oosterparkkerk ingezegend en is in de woorden van voorganger Martijn Horsman ‘aan de ambtsdragers van Stroom de bediening van het evangelie toevertrouwd’.

In de komende tijd gaat Stroom onderzoeken hoe men de relatie met de Oosterparkkerk en de GKv-classis wil vormgeven. Er wordt ook gewerkt aan verzelfstandiging van twee andere gemeentestichtingsprojecten in Amsterdam – Kleiklooster en Popupkerk – per eind 2016.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter