Stimulans: Bijbelcommentaren en geloofsgesprekken

Heleen Sytsma-van Loo | 15 oktober 2016
  • Stimulans

In de rubriek Stimulans worden uitgaven die geschikt zijn voor geloofs- en gemeenteopbouw voor het voetlicht gehaald. Dat kunnen boeken zijn, maar ook blogs, films en muziek. Deze keer onder andere aandacht voor een nieuwe serie Bijbelcommentaren en voor een platform dat geloofsgesprekken wil faciliteren en stimuleren.


Nieuwe serie commentaren Oude Testament

021930-stimulans-foto-1Uitgeverij Van Wijnen is begonnen met een nieuwe ambitieuze megaklus. Al een aantal jaren loopt de serie commentaren op het Nieuwe Testament van Tom Wright. Tot nu toe verschenen in de reeks ‘Het Nieuwe Testament voor iedereen’ Nederlandse vertalingen van de delen over Matteüs, Marcus, Lucas, Romeinen, 1 Korintiërs, en een aantal brieven van Paulus. Uiteindelijk zullen het achttien delen moeten worden.

Sinds vorige maand is ook een begin gemaakt met de uitgave van vertalingen van de commentaren op het Oude Testament van John Goldingay, hoogleraar Oude Testament aan het Fuller Theological Seminary in Pasadena, California. De reeks ‘Het Oude Testament voor iedereen’ is van start gegaan met de publicatie van twee boeken over Genesis. De serie zal uit zeventien delen gaan bestaan, die samen het hele Oude Testament van uitleg voorzien. De boeken zijn net als Wrights commentaren heel geschikt voor dagelijks gebruik bij persoonlijke Bijbelstudie, voor Bijbelstudie in kringen en bij de preekvoorbereiding.

Lees binnenkort meer over deze serie in OnderWeg.


Opvoeden na echtscheiding

021930-stimulans-foto-2Van een heel ander kaliber is het boekje Opvoeden in twee huizen. Samen zorgen voor de kinderen na een scheiding van uitgeverij De Jeugdzaak. Als je als ouders niet meer onder één dak woont, blijf je nog wel samen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Samen zorgen voor de kinderen is een inspiratiegids waarin je kunt lezen hoe andere ouders de zorg voor hun kinderen vormgeven, waar je op kunt letten als je in de opvoeding zo veel mogelijk op één lijn wilt blijven zitten, wat jullie als ouders en wat de kinderen nodig hebben.

Samen opvoeden terwijl je niet meer samen leeft, zorgt er vaak voor dat je bewuster dan voorheen bepaalde keuzes maakt. Wat vind je echt belangrijk, wat is voor jou onopgeefbaar, over welke dingen valt te onderhandelen en wat wil je eventueel opgeven omwille van de kinderen? Dat kan gaan over waarden als gastvrijheid, gezelligheid en een gezond eetpatroon, maar ook over sport en muziek. Je zult na moeten denken over het contact dat je kinderen hebben met de andere ouder op het moment dat jij voor ze zorgt. Is het mogelijk om een gezamenlijke WhatsAppgroep te blijven onderhouden of een besloten groep op Facebook waarop je foto’s en berichtjes deelt? Hoe vier je verjaardagen, wat doe je bij een groep 8-musical en een diploma-uitreiking?

Het boekje deelt over tal van onderwerpen de ervaringen van andere gescheiden ouders en hun kinderen, waar gescheiden ouders én de mensen om hen heen, ook in de kerkelijke gemeente, hun winst mee kunnen doen.


Geloofsverhalen delen

Een spel en een boek kunnen helpen bij het voeren van de geloofsgesprekken.

Een spel en een boek kunnen helpen bij het voeren van de geloofsgesprekken.

Ook op de vorige Nationale Synode, in 2013, klonk al de indringende oproep tot onderling gesprek tussen gelovigen uit verschillende kerken, om zo de eenheid te bevorderen op wat ‘het grondvlak’ werd genoemd. Die oproep wordt nu, in de aanloop naar de volgende Nationale Synode (D.V. op 5 november aanstaande) nieuw leven in geblazen, onder meer door middel van de website www.geloofsgesprek.nl (zie forum.geloofsgesprek.nl/viewforum.php?f=30). Het idee is afkomstig van het Global Christian Forum, een wereldwijde beweging die sinds het einde van de vorige eeuw gesprekken en ontmoetingen tussen christenen wereldwijd stimuleert.

Zelfs als de geloofsinhouden van christenen met een verschillende kerkelijke achtergrond elkaar niet helemaal dekken, kan het delen van geloofservaringen opbouwend zijn en goed voor de onderlinge eenheid. Het gaat bij geloofsgesprekken niet om theologische discussies, maar om het delen van geloofsverhalen: op welke manier hebben we in ons leven te maken met God, Christus en de Geest?

In Amersfoort was vorige maand een introductiebijeenkomst om mensen te stimuleren aan de beweging deel te nemen en in hun eigen woonplaats met geloofsgesprekken te starten. Deze ‘mensen van vrede’ krijgen – als ze dat op prijs stellen – een cursus aangeboden waarin ze leren het geloofsgesprek zodanig te leiden dat het een open en belangstellend gesprek wordt, waarin mensen naar elkaar luisteren zonder elkaar te beoordelen.

De bedoeling is dat in ten minste vijftig plaatsen in Nederland groepen van start gaan. De organisatie biedt allerlei tools aan om geloofsgesprekken van de grond te krijgen. Op de website worden een document met richtlijnen, een spel (zie shop.eo.nl/geloof-en-een-hoop-liefde-spel/nl/product/1987) en een boek (www.broedgebied.nl/verhalenkathedraal) genoemd. Wie niet aan een geloofsgesprek in deze vorm kan of wil deelnemen, kan zijn verhaal delen en eventueel ook als video uploaden op het forum www.mystory.me.


Evangeliën opnieuw verfilmd

Beeld uit de film The Gospel of John van het Lumo Project.

Beeld uit de film The Gospel of John van het Lumo Project.

The Visual Bible Project, een Canadese onderneming, bracht in de jaren negentig drie films uit die de letterlijke tekst volgen van het evangelie van Matteüs, het evangelie van Johannes en het boek Handelingen (Matteüs en Handelingen uit de New International Version, Johannes uit de Good News Bible). De tekst wordt gelezen en gesproken, terwijl het verhaal geacteerd wordt. The Gospel of John is in 2003 voorzien van Nederlandse ondertiteling en ook daarbij werd de evangelietekst nauwgezet gevolgd. Deze film is nog steeds goed bruikbaar en op dvd verkrijgbaar.

Een stuk nieuwer is het Britse Lumo Project met vergelijkbare ambities (www.lumoproject.com). Zij beloven na de recente verschijning van hun The Gospel of John en The Gospel of Luke om de serie nog dit jaar te completeren met de andere twee evangeliën. The Gospel of John is al via Netflix en iTunes te bekijken. Het plan is om op termijn de films in zo veel mogelijk landen en talen uit te brengen; daar wordt hard aan gewerkt.

Van de film van het Johannesevangelie zijn sinds kort clips van maximaal tien minuten beschikbaar die in het Nederlands nagesynchroniseerd zijn. Door het nasynchroniseren hoeft de kijker geen ondertiteling te lezen en alleen maar te luisteren, waardoor de drempel laag wordt en de filmpjes voor allerlei doelgroepen te gebruiken zijn. De clips zijn te vinden op www.bible.com/nl/videos/447/series.

Over de auteur
Heleen Sytsma-van Loo

Heleen Sytsma-van Loo is neerlandicus en redacteur van OnderWeg.

Op weg met muziek

Op weg met muziek

Els Veurink (HR)
  • Reisbagage
  • Thema-artikelen
Zing een nieuw lied voor de HEER

Zing een nieuw lied voor de HEER

Jaap Cramer
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief