Bidden om genezing

0

Opeens is er veel ernstige ziekte om ons heen, ook in de gemeente. We bidden ervoor in de diensten, in de gemeentekringen. Om de zieken heen ontstaan kleine groepjes mensen die wekelijks met hen bidden. Het is alsof we opgeschud worden: wat verwachten we eigenlijk van het gebed voor zieken? 

Als we bidden voor zieken is dat meer dan het uitspreken van een verlangen. Het is een opdracht van Christus. (beeld ptnphoto/123RF)

Als we bidden voor zieken is dat meer dan het uitspreken van een verlangen. Het is een opdracht van Christus. (beeld ptnphoto/123RF)

De God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die lammen liet lopen en blinden liet zien, die doden terugriep uit het graf, is nog steeds dezelfde. ‘Spreek slechts één woord, Heer, en deze jonge moeder kan haar kinderen zien opgroeien!’

We horen over christenen die de straat op gaan en genezingen aan de lopende band melden, conferenties met voorgangers die een speciale bediening van genezing hebben… En er genezen mensen, wel degelijk, maar het gebeurt zo weinig. Ligt het aan ons? We willen zo graag een goed voorbeeld, iets wat werkt of kan voorspellen wanneer ons bidden wel of niet succesvol is. Zoals bij de behandelingen door artsen, die op de hoogte zijn van slagingspercentages en mogelijke bijwerkingen.

Wonderen

Jezus en zijn volgelingen deden voortdurend wonderen. De mensen stonden versteld: dit moet het werk van God zijn! Niet hét werkt, maar Híj werkt. Er wordt wel beweerd dat wonderen nodig waren in de eerste eeuw na Christus en dat ze nu niet meer nodig zijn. Hoezo? In onze tijd is gezondheid voor de meeste mensen hun hoogste goed. Tegelijk is het geloof in God iets vaags, niet objectief: ieder heeft immers zijn eigen waarheid. Hebben we niet juist nu genezingswonderen nodig, waardoor mensen aan den lijve Gods kracht en liefde ondervinden? Niet alleen een goed gevoel, maar spieren, botten en organen die reageren op hun schepper.

Operatie

Genezing leidt echter niet automatisch tot het volgen van Jezus. De buurman van een gemeentelid heeft ernstig pijn in zijn kaak en wacht op een operatie. Hij wil wel gebed, hij wil alles wel. De pijn verdwijnt en de operatie is niet nodig. Wil hij meer weten over Jezus? Nou nee, nu niet. Een paar weken later bidt hij zelf voor een ander ernstig medisch probleem dat ook ter plekke wordt opgelost. Maar ook nu heeft hij geen interesse in een Alphacursus. Hij is blij met Gods hulp, maar niet onder de indruk of geschrokken van Gods macht. Of is hij bang dat zijn hele leven verandert als hij daar meer mee te maken krijgt? In ieder geval is hij letterlijk geraakt. Hij wel.

Lieverd

Zien we zo weinig wonderen omdat we er niet om vragen? Omdat we vooral bidden voor mensen die al christen zijn? Hebben we van God een lieverd gemaakt die onze problemen op moet lossen? Genezing is een teken van Gods liefde, maar vooral van zijn overwinning op de machten van ziekte en dood. Paulus, wiens halsdoeken al mensen genazen, kampt zelf met ziekte en verwondingen. Johannes, die in een strafkamp ontberingen lijdt, wordt in zijn visioen niet door Jezus omarmd, nee, hij valt als dood voor de verheerlijkte Jezus neer. Beseffen wij wel in wat voor krachtenveld we staan?

Opdracht

Als we bidden voor zieken is dat meer dan het uitspreken van een verlangen. Het is een opdracht van Christus. De geneesheer die zichzelf niet genas en zijn volgelingen vervolging voorspelde. Blijkbaar gaat het niet om een pijnloos leven. Waar dan wel om? Al biddend worden we weggetrokken van de ziekte, om ons te focussen op de geneesheer. ‘Heer, geef ons inzicht! Geest, bid in en door ons.’

We worden in dat gevecht tegen het duister getrokken, dat we op allerlei manieren zo duidelijk zien in de wereld. Het gebed maakt het verschil, ook in de hemelse gewesten. De enige handleiding is de hand van Christus zelf. ‘Heer, leer ons bidden! En laat uw naam verheerlijkt worden, ook door ons.’

Delen.

Over de auteur

Jeannette Westerkamp is parttime justitiepredikant namens de NGK Houten.

Laat een reactie achter