PKN en NGK kunnen samen oogsten

Evert Jan Broekhuizen | 12 november 2016
  • Missionair

Kunnen de PKN en de NGK samenwerken bij het stichten van nieuwe kerken? Ik dacht altijd van niet. Maar die conclusie trek ik nu niet meer. Hoe komt dat?

Vier jaar geleden besloot de PKN honderd pioniersplekken te helpen starten. Dat zijn plekken waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van kerk zijn. De PKN wil op deze manier aanwezig zijn bij mensen die God niet (meer) kennen. Al twee jaar ben ik bij deze beweging betrokken, via een leerwerktraject bij Heilig Vuur West. Als Nederlands-gereformeerde jongen had ik twijfels over het werken binnen de PKN. Mijn vooroordeel was dat je daar geen christen kunt vinden die écht in Jezus gelooft.

Tot mijn verbazing bleek een groot deel van de pioniers hetzelfde te geloven als ik! Ze geloven oprecht in God en willen het evangelie delen met niet-gelovigen. De pioniersbeweging van de PKN opereert naast de kleine gereformeerde kerken. Er zijn hier en daar beperkte vormen van samenwerking. En ondertussen wordt Nederland steeds meer zendingsland. Zou voluit samenwerken niet beter zijn?

Oogst

Jezus zegt in Lukas 10:2: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ Ook in Nederland is de oogst groot. Zo staat bijvoorbeeld slechts 3 procent van de Amsterdammers ingeschreven bij een kerk. De kerk krimpt, en niet alleen in de grote stad of in de PKN. Heel Nederland is steeds meer een zendingsgebied.

Er is dus veel werk te doen. Moeten we dat als arbeiders van de Heer allemaal apart van elkaar doen? Wij belijden ‘één lichaam van Christus’. Kunnen wij het dan verantwoorden dat we kerkelijk gescheiden van elkaar die éne missie van God willen uitvoeren?

Aan de andere kant: is het niet te idealistisch gedacht dat christenen samenwerken in die ene kerk, dat éne onverdeelde lichaam van Christus? We vragen in ons gebed wel of alle christenen mogen samenwerken en één geloof belijden, maar kan dat in 2016 al?

Vruchtbaar

Stel dat het mogelijk is om samen te werken, dan mogen we dat niet laten. Daarom heb ik onderzoek gedaan om te kijken of er voldoende gemeenschappelijke grond voor samenwerking is tussen de NGK en de pioniersbeweging van de PKN. Mijn conclusie is: ja, we kunnen op lokaal niveau samenwerken op het gebied van gemeentestichting. Die samenwerking zal zelfs erg vruchtbaar zijn. De pioniersbeweging van de PKN heeft bijvoorbeeld al veel ervaring opgedaan en weet veel over het hoe en wat van pionieren.

Natuurlijk zal samenwerking tussen de NGK (en misschien ook de GKv) en de PKN niet vanzelf gaan. Er zullen theologische hobbels genomen moet worden. Maar die hobbels zijn er ook binnen onze eigen kerkverbanden. Volgens mij zijn we te lang bang geweest voor de vrijzinnige vleugel binnen de PKN. Deze lijkt echter binnen de pioniersbeweging minder vertegenwoordigd te zijn. Uit mijn onderzoek blijkt dat onze visie op God en de Bijbel overeenkomen. Misschien dat we bij samenwerking vooral praktische zaken moeten leren regelen. Waar schrijf je nieuwe leden in? Aan welk kerkgenootschap betaal je quota en afdrachten?

Er bestaan veel verschillen tussen de PKN en de kerken van de kleine oecumene, maar we delen doel en visie. Dat is de basis om samen te werken, juist bij kerkplanting. Praktische problemen kun je oplossen als het doel verbindt, en dat is de grote oogst in Nederland. Durven we samen te werken bij het binnenhalen van Gods oogst?

Over de auteur
Evert Jan Broekhuizen

Evert Jan Broekhuizen studeert theologie aan de TU Kampen en de NGP. Hij doet een leerwerktraject bij Heilig Vuur West in Amsterdam en is bezig met een onderzoek naar missionaire mogelijkheden in zijn woonplaats Dronten. Zijn onderzoek ‘Polderen en pionieren’ is op te vragen via ejbroekhuizen@tukampen.nl.

Gods stem verstaan

Gods stem verstaan

OnderWeg
  • Reportage
  • Thema-artikelen
Verdiep je bijbellezen

Verdiep je bijbellezen

Anke Nijdam
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief