Landelijke Vergadering NGK van start

0

De NGK wordt volwaardig lid van het Steunpunt KerkenWerk (SKW). Daarmee krijgen de plaatselijke gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers toegang tot de dienstverlening van het SKW op het vlak van kerkelijk personeelsbeleid. Daartoe heeft de nieuwe Landelijke Vergadering (LV) van de NGK besloten.

Eén van de overwegingen was dat inzet op goed preventiebeleid problemen tussen predikanten en gemeenten, die vaak tot pijnlijke ontslagsituaties leiden, kan voorkomen. Tot voor kort konden alleen GKv-gemeenten lid worden van het SKW, maar op de eerder dit jaar gehouden SKW-ledenvergadering werd door een statutenwijziging de toetreding van de NGK en de CGK mogelijk gemaakt.

De LV besloot ook na een reeks zittingen niet voor een paar jaar ‘op zwart’ te gaan tot aan de volgende LV. Landelijke besluitvorming in LV-verband wordt permanent mogelijk.

Ds. Willem Smouter (Apeldoorn) werd opnieuw tot voorzitter gekozen. Hij wordt in het moderamen gesecondeerd door Frans Schippers (Heemstede), Bauke Versteeg (Doorn) en Kees van der Bijl (Zeewolde).

Voorzitter Ben Vreugdenhil van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding nam de afgevaardigden mee in de plannen voor een Gereformeerde Theologische Universiteit. Die gaan uit van een gemeenschappelijke bacheloropleiding voor CGK, GKv en NGK, maar van gescheiden predikantsmasteropleidingen. Vreugdenhil sprak de verwachting uit dat de predikantsopleidingen van de GKv en de NGK op termijn zullen samengaan.

De LV-zittingen worden de komende jaren in Nunspeet gehouden. Voor de opening werd een bidstond gehouden onder leiding van ds. Kees de Groot. Daarin stond Filippenzen 2:5 centraal: ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.’ De LV-afgevaardigden baden in drietallen voor de plaatselijke kerken en het landelijke kerkenwerk. De LV herdacht de sinds de opening van de vorige LV overleden predikanten, predikantsvrouwen en predikantsweduwen.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter