Deputaten willen GKv-quotum verlagen

0

Deputaten Kerkelijke Lasten van de GKv stellen de synode voor om het GKv-quotum (de bijdrage per kerklid die plaatselijke gemeenten moeten betalen voor bovenplaatselijk kerkelijk werk) meer in overeenstemming te brengen met de quota in de CGK en de NGK. Het GKv-quotum is met € 31,10 hoger dan dat van de CGK (€ 26,45) en de NGK (€ 19,10). Inclusief de landelijke en regionale zendingsbijdragen en bijdragen voor het predikantenpensioen zijn de verschillen nog groter: € 105,30 in de GKv, € 87,95 in de CGK en € 70,04 in de NGK. De verwachte toename van de samenwerking met CGK- en NGK-gemeenten maakt deze ‘harmonisering’ volgens het deputatenrapport extra wenselijk.

Deputaten Kerkelijke Lasten kregen van de vorige GKv-synode de opdracht om te bekijken hoe de als zwaar beleefde landelijke lastendruk kan worden verminderd, mede gezien de gestage terugloop van het GKv-ledental. Of het werk van alle dertig landelijke GKv-deputaatschappen – dat zijn er veel meer dan in de CGK en de NGK – nuttig en noodzakelijk is, konden deputaten bij gebrek aan een overkoepelende inhoudelijke visie en een meetlat voor de toegevoegde waarde niet beoordelen. Ze adviseren de GKv-synode om de deputaatschappen te clusteren in vijf domeinen, elk onder leiding van een externe coördinator, om te zorgen dat er efficiënter en doelgerichter wordt gewerkt. Ook moet er volgens het rapport meer samengewerkt worden met vergelijkbare deputaatschappen/commissies van de CGK en de NGK.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter