Ds. G. van Atten overleden

0

Op 2 januari is ds. G. van Atten (85), emeritus predikant in de NGK, overleden.

Ds. Van Atten diende de GKv Zwijndrecht-Grote Lindt vanaf 1961 tot hij in 1969 door zijn kerkenraad werd geschorst. De schorsing vond plaats omdat Van Atten, ondanks zijn bezwaren tegen de Open Brief, niet wilde instemmen met het synodebesluit dat deze brief wegens strijdigheid met de belijdenis veroordeelde én omdat hij bezwaar maakte tegen het buiten het kerkverband zetten van een aantal classiskerken. Daarna diende hij de NGK Zwijndrecht en vanaf 1971 de NGK Gorinchem in combinatie met de NGK Almkerk-Werkendam. In 1991 ging hij om gezondheidsredenen vervroegd met emeritaat.

Van Atten was nauw betrokken bij de Reformatorische Bijbelschool en was lid van de NGK-commissie die in 1988 adviseerde om het diakenambt voor vrouwen open te stellen. Kortgeleden besloot de kerkenraad van de GKv Zwijndrecht-Grote Lindt na onderzoek van de schorsing van 1969 aan ds. Van Atten de broederhand te reiken.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter