CGK-synode kritisch over contact met andere kerken

0

De synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft zich recent kritisch opgesteld tegenover andere kerken. Plaatselijke gemeenten kregen weliswaar weer enige ruimte voor samenwerking en samengaan met NGK-gemeenten, maar alleen als die geen kinderen toelaten tot het avondmaal, geen vrouwelijke ambtsdragers hebben en geen ruimte bieden aan homo’s met een relatie.

Synodeleden uitten zorg over de ontwikkelingen in de GKv; op landelijk niveau zal het gesprek met de GKv over de prediking steviger worden gevoerd. Een voorstel om een bijzondere relatie aan te gaan met de PKN stuitte op bezwaren, onder meer vanwege de clausule over het ongeacht leer of leven accepteren van attestaties van PKN-leden.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter