GKv-synode en LV NGK vergaderen

0

Op 9, 10 en 11 maart vergadert de GKv-synode in Elspeet, onder meer over de voorstellen van het deputaatschap Kerkelijke Lasten en van het deputaatschap Kerkorde. Op 11 maart komt ook de Landelijke Vergadering van de NGK bijeen. Op de agenda staan voorstellen van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (onder meer om met de GKv en de CGK te gaan samenwerken in een Gereformeerde Theologische Universiteit) en het rapport van de Landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter