GKv Capelle-Zuid/West heeft liturgische ouderling

0

In sommige kerken is hij nooit weggeweest: de voorlezer in de kerkdienst. Tegenwoordig zijn die kerken weer helemaal bij de tijd, want steeds meer gemeenten kennen inmiddels gemeenteleden (m/v), soms aangeduid als lectoren, die tijdens de dienst uit de Bijbel voorlezen.

Logo van de GKv Capelle-Zuid/West.

Logo van de GKv Capelle-Zuid/West.

Voorlezers zijn er in de GKv Capelle-Zuid/West ook, maar daarnaast heeft deze gemeente besloten om liturgische ouderlingen aan te stellen. Deze ouderlingen hebben als taak ‘de coördinatie en presentatie van met name het onderdeel “gemeente-zijn en meeleven” in diensten waarin niet de eigen predikant voorgaat’, aldus het besluit van de kerkenraad, die ook een uitgebreide handleiding voor deze taak heeft opgesteld.

In de formuleringen is te merken dat deze benoeming in een breder kader staat, namelijk van bezinning op de liturgie. Mededelingen van de kerkenraad en mededelingen uit de gemeente krijgen een vaste plek in de liturgie, voorafgaand aan het tweede gebed. Op dat moment worden ook gebedspunten genoemd. Als er vanuit de gemeente iets te vertellen is, bijvoorbeeld over een actie voor een goed doel of een terugblik op een gemeenteactiviteit, past dat ook in deze reeks mededelingen, aldus kerkenraadsvoorzitter ds. Rob Vreugdenhil.

De gemeente van Capelle heeft die mededelingen bewust een plek gegeven voor het tweede gebed en niet, zoals vaak in andere gemeenten gebeurt, aan het begin van de dienst, voorafgaand aan votum en zegengroet. Het motief daarvoor is dat het in de eredienst gaat om de ontmoeting met de Heer en die moet je niet uitstellen door uitgebreide mededelingen vooraf. Alleen afkondigingen rond geboorte, binnenkomst en overlijden houden hun plek direct voor het begin van de dienst.

Waarom wordt in Capelle aan den IJssel gekozen voor liturgische ouderlingen? Zoiets kan de eigen predikant toch ook doen? Juist als er een gastvoorganger is, kan zo’n liturgische ouderling het contact met hem verzorgen, de gebedspunten doornemen, de gemeente aan het begin van de dienst welkom heten, zowel aan het begin van de dienst als voor het gebed de mededelingen doen en eventueel de gemeente voorgaan in dankzegging en voorbede.

Dat gebeurt overigens ook wel in heel wat andere gemeenten, maar daar draaien dan alle ouderlingen mee in het rooster: de ouderling van dienst doet de mededelingen en soms ook de voorbede. Maar in Capelle leeft het besef dat niet elke ouderling daar de vaardigheden voor heeft. En waarom zou je mensen die daar niet de gaven voor hebben, inzetten voor zo’n taak? Daarom is een aantal ouderlingen speciaal aangewezen en daarmee heeft de ‘liturgische ouderling’ zijn intrede gedaan.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter