‘Landelijke eenheid NGK en GKv dichtbij’

0

Als het aan de Landelijke Vergadering van de NGK ligt, komt er snel een gezamenlijke landelijke bijeenkomst om concrete stappen te zetten op weg naar de hereniging van de NGK en de GKv. Dat bleek op de LV-zitting van 8 april.

ngk-gkvIn zijn toespraak hintte voorzitter Henk Messelink van het GKv-deputaatschap kerkelijke eenheid op 31 oktober 2017 als datum waarop beide kerken in staat van hereniging zouden kunnen zijn. Hij zei op de GKv-synode een klimaat te proeven van ‘daadkracht en doorpakken’ en te vertrouwen dat ‘samenwonen in de zin van Psalm 133 dichtbij komt’. Volgens ds. Kor Muller van de NGK-commissie samenspreking worden er vorderingen gemaakt bij het oplossen van kerkordelijke knelpunten. De LV wil graag dat GKv- en CGK-predikanten direct beroepbaar zijn in de NGK. De haalbaarheid daarvan wordt onderzocht.

De LV besloot bijzondere betrekkingen aan te gaan met de PKN: binnen de eigen kerkordelijke kaders kunnen predikanten dan over en weer preken. Met de voortgezette Gereformeerde Kerken (vGKN) werd een oecumenisch akkoord gesloten. In Noord-Nederland, waar de meeste vGKN-kerken zich bevinden, is een proces van kennismaking met de NGK bezig. Eerder is de mogelijkheid geopperd dat de vGKN een aparte classis/regio binnen de NGK gaat vormen.

Met verdriet constateerden diverse afgevaardigden dat eenheid met de CGK steeds verder uit beeld raakt. Ze vroegen aandacht voor de CGK/NGK-samenwerkingsgemeenten, die steeds meer in de knel raken.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter