Leerdam: consistoriegebed in ontmoetingsruimte

0

Het consistoriegebed vóór de kerkdienst gaat terug op de praktijk van de negentiende eeuw, toen een ongestoord verloop van de kerkdienst voor de gereformeerde kerken ook in Nederland niet gegarandeerd was. Maar al heel lang heeft het een andere invulling: door de voorganger en de (dienstdoende) ouderlingen en diakenen wordt meer in het algemeen een zegen gevraagd over de kerkdienst. Niet alleen in de GKv Assen-Kloosterveen, maar ook in de GKv Alphen aan de Rijn wordt iedereen die een taak heeft binnen de kerkdienst bij dit gebed betrokken.

In NGK Leerdam gaat het nog weer anders. Daar vindt het gebed vóór de kerkdienst voortaan niet meer plaats in de beslotenheid van de kerkenraadskamer (waar overigens iedereen al welkom was), maar in de ontmoetingsruimte van de kerk, in de hoop dat meer gemeenteleden aan het gebed deelnemen. Het is één van de manieren waarop men in Leerdam invulling wil geven aan de wens om het gebed een grotere plaats te geven in de gemeente.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter