3GK Deventer kiest voor één zendingsproject

0

Dat plaatselijke kerken elkaar vinden is iets om dankbaar voor te zijn. Landelijke kerkverbanden zijn nog niet zover. Die verschillende ‘snelheden’ op landelijk en plaatselijk niveau leveren plaatselijke kerken soms moeite op: als samenwerkingsgemeente heb je namelijk met meerdere kerkverbanden te maken. Uit onderzoek van het Praktijkcentrum in Zwolle, verricht in opdracht van het Deputatenoverleg Eenheid (DOE), blijkt dat samenwerkingsgemeenten dit inderdaad als een probleem ervaren.

031304 Praktijklokaal foto 2Voor de samenwerkingsgemeente in Deventer gaat het zelfs om drie kerkverbanden: NGK, GKv en CGK. En dat levert extra vragen op, ook bij de inzet om het evangelie te verspreiden in het buitenland. Moet je als kerk dan meedoen met drie projecten? Want dat was de situatie: drie zendingsprojecten uit de drie brongemeenten, met ook drie verschillende financiële verplichtingen die de projecten met zich meebrengen.

Al sinds 2013 is de 3GK Deventer in overleg met de zendingsorganisaties van de drie kerken om te zoeken naar harmonisering. De insteek was om een doel te vinden dat een relatie heeft met alle drie kerkverbanden. En uiteindelijk is het gelukt zo’n project te vinden. Cora Koster van de taakgroep zending: ‘Dat hebben we gevonden!, namelijk Mukhanyo Theological College (MTC) in KwaNdebele, Zuid-Afrika.’

Dit college is ontstaan uit het zendingswerk van de CGK in Zuid-Afrika. Het MTC functioneert als predikantenopleiding voor de ook uit het zendingswerk van de CGK ontstane Gereformeerde Kerken van KwaNdebele. De CGK in Nederland ondersteunt een aantal studenten die vanuit die onafhankelijke kerken aan het MTC hun opleiding volgen. De gebouwen van het MTC zijn in 2012 door de CGK aan het college overgedragen, dat wil zeggen: geschonken.

De NGK Kampen en enkele andere steun biedende kerken, waaronder Deventer, ondersteunen eveneens studenten aan het MTC. En ook bij de GKv is het MTC niet onbekend: er ligt namelijk een relatie met De Verre Naasten. Het resultaat van deze ‘vondst’ is dat per 1 januari 2018 de afdrachten voor de zending – zo’n 20 à 22 euro per lid – naar dit project gaan.

Webtips
cgk.nl/project/KwaNdebele
www.mayibongwe.com/projects/education-mukhanyo/?lang=nl
verrenaasten.nl/projects/mukhanyo-theological-college
www.praktijkcentrum.org/kerkelijke-samenwerking-anno-2014

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter