Themaprediking in opkomst

0

Naast de gewone tekstpreken en de catechismuspreken ontstaat er een nieuwe categorie: preken over een actueel onderwerp, waarbij de predikant daar uiteraard het licht vanuit de Bijbel op laat vallen. Dat kan op diverse manieren.

Verder leven er vragen over het ontstaan van de Bijbel, over dinosaurussen, en over allerlei actuele onderwerpen.

Verder leven er vragen over het ontstaan van de Bijbel, over dinosaurussen, en over allerlei actuele onderwerpen.

De GKv Schildwolde wil een goede invulling geven aan de middagdiensten en brengt dat als volgt onder woorden: ‘De kerkenraad streeft ernaar dat de middagdienst zo veel mogelijk wordt ingevuld als thematische dienst, waarbij een onderdeel van de christelijke leer, de omgang met de Heer, een christelijke visie op actuele vraagstukken of het christelijk (samen)leven aan de orde kan komen, uiteraard met de Bijbel als bron en norm en Jezus Christus als centrum.’

De catechismusprediking staat voorop en ook gastpredikanten krijgen het verzoek om de zondag die aan de beurt is te behandelen. Is daarover geen geschikte preek beschikbaar, dan is er een lijst met keuzeonderwerpen die door de gemeente zelf is opgesteld. Eventueel kan er contact geregeld worden tussen de gastpredikant en de mensen die het onderwerp hebben aangedragen: wat bedoelen ze er precies mee? De lijst bevat heel uiteenlopende onderwerpen. Opvallend is dat er veel vraag is naar onderwerpen die te maken hebben met de Bijbel zelf en de uitleg daarvan. Een paar voorbeelden:

  • De historiciteit van de Bijbel voor het voetlicht brengen. Met als doel om zekerder te worden en daardoor te kunnen getuigen van de waarheid en betrouwbaarheid van de Bijbel.
  • De geweldsverhalen in de Bijbel roepen steeds meer vragen op. Kan zo’n verhaal eens goed worden uitgelegd?
  • Er zijn veel Bijbelvertalingen. Veel mensen gebruiken de Bijbel in Gewone Taal. Wat zijn de voor- en nadelen daarvan?
  • Moslims hebben een ‘boekgeloof’. Maar wij spreken toch ook over de heilige Schrift en het Woord van God? Is er op dit punt verschil?

Verder leven er vragen over het ontstaan van de Bijbel, over dinosaurussen, en over allerlei actuele onderwerpen. Coördinator David van Dijk: ‘We hadden laatst een preek over abortus en één over het levenseinde en de huidige discussie daarover.

Daarvoor was veel waardering.’ Predikanten worden veertien dagen van tevoren op de hoogte gesteld van de themawensen, maar ze kunnen ook zelf een onderwerp meenemen.

In de GKv Barendrecht-Pernis-Albrandswaard worden thema’s aan de orde gesteld in zogenoemde combidiensten: gecombineerde morgen- en middagdiensten, waarin ruimte is voor reactie en interactie. Ds. Dirk Jan van Diggele zal zo’n dienst gebruiken om met de gemeente door te praten over de invulling van de zondag. Maar ook andere thema’s kunnen aan de orde komen. De kerkenraad heeft van tevoren zelf al over het betreffende thema gesproken.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Reacties zijn gesloten.