Herenigingsproces GKv/NGK van start

0

Op 11 november vergaderen DV de Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK gezamenlijk om concrete stappen te zetten op weg naar kerkelijke eenheid. Het voorlopige programma is als volgt:

Onderwegnaar1kerk10.00 uur: opening in de Nieuwe Kerk in Kampen.
10.20 uur: inspiratie: zeven genodigden (ds. Arjan Plaisier, ds. Willem van ‘t Spijker, ds. Pieter Niemeijer, Jan van Dijk, Janneke Burger-Niemeijer, Sjirk Kuijper en Arine Brouwer-Holwerda) spreken elk zeven minuten.
11.15 uur: ontmoeting: samen voor Gods troon.
12.30 uur: lunchtijd.
13.30 uur: besluitvorming: koers en aanpak van het proces naar hereniging.
14.30 uur: luisteren naar en gesprek over wat er in de kerken leeft, in de Theologische Universiteit.
16.30 uur: vrije tijd.
17.30 uur: diner.
19.00 uur: viering in de Nieuwe Kerk met heilig avondmaal.
20.30 uur: sluiting.

Het programma is zo veel mogelijk publiek toegankelijk. In de middag, als afgevaardigden in groepjes luisteren naar wat er leeft in de kerken, is er tegelijk een publiek programma met workshops. Voor de slotviering worden alle kerken uitgenodigd om met twee afgevaardigden aanwezig te zijn, terwijl ook iedere belangstellende bij die viering welkom is. Zowel de Nieuwe Kerk als de Theologische Universiteit bevinden zich aan de Broederweg in Kampen. Belangstellenden wordt verzocht om in Kampen gelegenheid te zoeken voor lunch en diner.

Meer informatie en opgave als bezoeker is te vinden op www.onderwegnaar1kerk.nl.

Tip

OnderWeg-mockup nummer 19 2017OnderWeg besteedt op zaterdag 14 oktober uitgebreid aandacht aan de fusie van de GKv en de NGK, met onder meer een tweegesprek met synodevoorzitter Melle Oosterhuis en LV-voorzitter Willem Smouter, een bijdrage van Bas Plaisier over het Samen op Weg-proces en een gesprek met dertigers en veertigers over wat zij van de nieuwe fusiekerk verwachten.

Alvast exemplaren bestellen? Mail naar administratie@onderwegonline.nl.

Delen.

Over de auteur

Reacties zijn gesloten.