Liefde en nabijheid

0

Als ik 1 Korintiërs 13, het hoofdstuk over de liefde, als spiegel zie en mezelf daarin bekijk, dan word ik moedeloos. Als ik het hoofdstuk als meetlat hanteer, dan scoor ik een dikke onvoldoende. De lat ligt namelijk heel hoog. In de woorden van Jakobus: ‘Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden’ (Jakobus 2:10). Ik kan dus wel ophouden met mijn best doen.

Ik moet het hebben van de allesomvattende genade die ik in Jezus’ dood en opstanding ontvang en dat weet ik. Gods waarheid zorgt ervoor dat ik iedere dag nog meer ontdek dat ik enorm tekortschiet; aan de andere kant weet ik mij bevrijd en treffen de beschuldigingen van Satan geen doel. Daarom gebruik ik dit Bijbelgedeelte niet als meetlat, maar om te weten hoe God het zou doen en willen. En vervolgens kijk ik naar Jezus.

Voetwassing

Vlak voor de zomer ging ik naar mijn jaarlijkse stilteretraite en daar bepaalde God mij bij de voetwassing. Ik stelde me voor hoe ik samen met de discipelen wachtte op het moment waarop ik mijn voet kon optillen om hem op Jezus’ bovenbeen te zetten. Toen besefte ik dat discipelschap niet alleen dienstbaarheid betekent, maar ook nabijheid.

Dat beeld van de voetwassing en het invoelen van die nabijheid helpen me bij het begrijpen van 1 Korintiërs 13. Handelen uit liefde is gemakkelijker als je de intimiteit met Jezus, jezelf en de ander opzoekt.

Een moslim die ik echt ken, is een stuk minder bedreigend dan één die ik op een afstandje bekijk. Als ik goed naar mezelf luister en weet dat ik excuses moet aanbieden, krijgt het kwaad geen kans om te groeien. Als ik de tranen zie in de ogen van een moeder die niet weet hoe ze haar tienermeisjes moet beschermen tegen het seksuele geweld in de sloppenwijk, dan mag ik zo dichtbij komen dat ik daarna niet anders kan dan vechten tegen armoede en onrecht.

Als ik het doorzettingsvermogen zie van mijn collega’s die dagelijks strijden tegen de trekkracht van het kwaad dat armoede omringt – misbruik, alcoholisme, schulden, slechte rolmodellen enzovoort – dan begin ik iets te begrijpen van de betekenis van wat er over de liefde wordt gezegd: alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

Compassion heeft als slogan en mission statement: kinderen bevrijden van extreme armoede in Jezus’ naam. Ik zou niet anders willen. Want in Jezus mogen en kunnen we dicht bij elkaar komen. Daar kan liefde groeien.

Delen.

Over de auteur

Nienke Westerbeek is directeur van Compassion.

Reacties zijn gesloten.