Assen: diaconale kanskaarten

0

In Assen loop je de kans dat iemand uit je buurt jou een kanskaart aanbiedt als bij hem of haar het vermoeden rijst dat je hulp nodig hebt. Het is een initiatief van het Diaconaal Platform in Assen, waarin naast de kerken ook Humanitas vertegenwoordigd is. Zowel de NGK Assen als de GKv-gemeenten van Assen-Marsdijk en Assen-Peelo zijn erbij betrokken.

Voor hulp bij financiële zaken wordt doorverwezen naar Humanitas Thuisadministratie.

Voor hulp bij financiële zaken wordt doorverwezen naar Humanitas Thuisadministratie.

Eind oktober zijn in een aantal straten in de wijken Assen-West, -Zuid en -Oost kaarten verspreid. Op deze ‘kanskaarten’ kunnen bewoners aangeven of zij hulp wensen te ontvangen. Gaat het om hulp bij financiële zaken, dan is Humanitas Thuisadministratie de aangewezen weg. Humanitas werkt daarbij samen met enkele andere hulpinstellingen. Gaat het om vragen rond eenzaamheid of klusjes rond en in het huis, dan worden kerkleden ingeschakeld en eventueel de stichting Present. Bij de rondgang in oktober zijn 433 kaarten rondgebracht. Ze zijn bij voorkeur persoonlijk overhandigd en bij afwezigheid met een begeleidende brief in de bus gedaan. Vijftien kaarten zijn weer ingeleverd. De mensen om wie het gaat blijken de actie te waarderen.

De diakenen van Assen-Peelo riepen in het voorjaar 2017 op om mee te werken: ‘Wat vragen we nu daadwerkelijk van u als gemeentelid? Enkel en alleen om even in je omgeving na te gaan wie voor bovengenoemde hulp in aanmerking zou kunnen komen. En aan deze mensen de kanskaart te overhandigen. De praktijk is dat je in je omgeving elkaar kent. Al is het soms alleen maar van gezicht. Toch heeft dat iets vertrouwds.’ De actie staat in Peelo in het teken van de behoefte ‘om meer naar buiten te treden, meer de samenwerking te zoeken en de gemeente meer toe te rusten voor onderling dienstbetoon en diaconaat in de wijk’.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Reacties zijn gesloten.