Voorbereiding op het ambt

0

De voorbereiding op het ambt van ouderling en diaken is: gewoon erover praten. Zo heeft althans ds. Adrian Verbree dat ingevuld voor de GKv Hardenberg-Baalder. Een groepje jonge (mannelijke) gemeenteleden komt een aantal avonden samen om over allerlei aspecten van het ambtswerk te praten. Dan kan het gaan over: Hoe werken de interne processen? Hoe ziet het werk eruit, wat lijkt je zwaar, wat – hopelijk – mooi? Hoeveel tijd kost het? Waar liggen je sterke kanten, waar zou je in willen groeien?

Het is de bedoeling dat de deelnemers een realistisch beeld krijgen van het ambtswerk. Dat geldt ook voor hun echtgenotes, die er in ieder geval één avond bij zijn. Misschien komt iemand al pratend tot de conclusie dat ambtsdrager worden voorlopig geen optie is. Maar het kan ook zijn dat de deelnemer gaat zien wat je als ambtsdrager kunt krijgen, want, aldus Adrian Verbree, ‘je kunt er geestelijk door groeien – wanneer je als diaken of ouderling een, zo zie ik althans mezelf, “herdershondje van Jezus”, de grote Herder mag zijn’. Aanleiding voor dit initiatief is dat het ook in Hardenberg moeilijker wordt ambtsdragers te vinden.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Reacties zijn gesloten.