Raad van Kerken: van taboe naar meedoen

0

De Raad van Kerken was in het verleden taboe in GKv- en NGK-kring. Daar draaide het immers om een ‘vage oecumene zonder Bijbels fundament’. Maar de laatste jaren verdwijnt de koudwatervrees steeds meer. GKv- en NGK-gemeenten kiezen steeds vaker voor deelname aan de plaatselijke Raad van Kerken, nu die minder oecumenische pretenties hebben en meer een platform voor ontmoeting en samenwerking zijn geworden.

040404 Praktijklokaal foto 1Dominee Gerrit Gunnink en Hetty van Berkum vertegenwoordigen zes GKv-gemeenten in het bestuur van de Amersfoortse Raad van Kerken en vertellen in de diverse Amersfoortse kerkbladen enthousiast over wat ze daar doen. Hetty van Berkum leidt de taakgroep Kerk en samenleving. Daarin gaat het over de gevolgen van de veranderingen in de zorg (onder meer over mantelzorg en eenzaamheid), over armoede en werkloosheid (in het bijzonder in de wijk De Koppel) en over de ondersteuning van vluchtelingen en asielzoekers. Er wordt niet alleen vergaderd, maar de leden van de taakgroep gaan ook de stad in voor gesprekken met bewoners, wijkteams, hulpverleners en gemeentelijke instanties en koppelen terug naar hun kerken voor concrete hulp.

Gerrit Gunnink leidt de taakgroep Missionaire presentie. In 2016 was hij nauw betrokken bij de voorbereidingen van The Passion, in 2017 en waarschijnlijk ook in 2018 bij de plaatselijke editie van de Kerkproeverij. ‘Andere belangrijke punten zijn: hoe kunnen we als kerken pastoraal aanwezig zijn in de Amersfoortse zorginstellingen en hoe kunnen we zorgen dat er meer godsdienstonderwijs op openbare scholen komt? Daar liggen echt kansen’, aldus Gunnink. Ook is hij betrokken bij het Momentum in de St. Joriskerk: van mei tot en met september is de St. Joriskerk, in het hart van de stad, elke zondagmiddag vrij toegankelijk, met twee keer een kort programma van Bijbellezing, gebed en live muziek.

Volgens Gunnink heeft de veranderde houding tegenover de Raad van Kerken te maken met ‘een andere kerkvisie in de GKv en het besef dat je als kerk een verantwoordelijkheid hebt voor je stad of dorp’. Ook ziet hij bij de Raad in Amersfoort de inzet om het missionaire profiel van de kerk overeind te houden. ‘Dat geeft vertrouwen.’ Hij is positief over wat er in de Raad van Kerken mogelijk is. ‘Er is openheid voor de inbreng van orthodoxe kerken. En het is niet alleen praten in de ruimte, maar ook samen dingen doen.’ Zijn advies aan andere gemeenten: ‘Doe mee en blijf jezelf. Dan heeft je deelname meerwaarde.’

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Reacties zijn gesloten.