Door het vuur heen

0

Sadrach, Mesach en Abed-Nego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden.
(Daniël 3:16-18, HSV)

Drie mannen zijn als ballingen meegevoerd. Ze hebben andere namen gekregen, namen die klinken naar vreemde goden. Ze hebben belangrijke posities gekregen en zijn ongetwijfeld loyaal aan de koning die hun vaderland heeft verwoest. Maar als de koning een beeld laat neerzetten dat zijn macht symboliseert, blijkt waar ze voor staan en waar ze niet voor buigen. Wat er ook van komt.

U moet u inloggen om dit artikel te bekijken. Inloggen om toegang te krijgen.
Delen.

Over de auteur

westerjea@gmail.com'

Jeannette Westerkamp is parttime justitiepredikant namens de NGK Houten.

Reacties zijn gesloten.