Ds. Sinia promoveert op kinderen aan het avondmaal

OnderWeg | 30 maart 2018
  • NGK-nieuws
  • Nieuws

Op 20 april hoopt ds. Peter Sinia (NGK de Proosdij, Ede) aan de TU Kampen te promoveren op een onderzoek over kinderen aan het avondmaal. Hij analyseert in zijn proefschrift de ontwikkelingen in onder meer de NGK, de GKv en de Christian Reformed Church in Noord-Amerika, waar hij eerder predikant was.

Eén van zijn conclusies is dat bij de ontwikkeling naar kinderen aan het avondmaal de theologen niet vooropliepen, maar dat allereerst culturele factoren een rol speelden. In dat verband wijst hij op de veranderde kijk op het kind in de twintigste eeuw en op de emancipatiebewegingen op tal van maatschappelijke terreinen.

Volgens Sinia dateert het beroep op 1 Korintiërs 11 (‘zichzelf beproeven’, ‘het lichaam van de Heer onderscheiden’) om kinderen aan het avondmaal af te wijzen uit de tijd van de Reformatie en niet uit de eeuwen daarvoor. Hij is van oordeel dat er voor deze uitleg en toepassing goede alternatieven zijn.

De titel van het in het Engels geschreven proefschrift From the least to the greatest verwijst naar een kenmerk van het nieuwe verbond in Jeremia 31:34: ‘iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER’. Het proefschrift bevat drie casestudies: de NGK Rijsbergen en de CRC-gemeenten in Holland, Michigan, en New Westminster, Canada.

Wat geef ik door? Generaties en hun verhaal van heil

Wat geef ik door? Generaties en hun verhaal van heil

Hans Schaeffer
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
‘De kerk zou een veilige haven moeten zijn’

‘De kerk zou een veilige haven moeten zijn’

Elze Riemer
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reacties zijn gesloten.

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief